Seneste udgivelser og open calls

Open Call: Formidlingsfællesskaber – fortællinger om kulturelle praksisser med 0-6-årige

BUKS Tidsskrift for Børne- og UngdomsKultur, vol. 70/2024 Tidsskriftet BUKS ønsker med dette temanummer at invitere bidragydere fra hele Norden til at formidle fortællinger om deres kulturelle praksisser med 0-6-årige. Indholdet er den praksisnære formidling mellem kunstnere, pædagoger og andre professionelle kulturudøvere: Sådan kan vi i fællesskab inspirere hinanden til at ny- og omskabe hverdagen i det nuværende institutionsliv,

Læs mere »

Open call: Child Cultures: Landscapes for play, art, and explorations

BUKS Journal of Child and Youth Cultures, vol. 69/2024 Children are actors and constructors of cultures in their social participation and play. Nordic childhood is often referred to as an ideal one in this regard. However, recognizing the complexities of our world today, there is a need for reconceptualising children and child culture across boundaries and landscapes. In these

Læs mere »

Open Call: Unge stemmer og nye perspektiver i legeforskning

BUKS Tidsskrift for Børne- og UngdomsKultur, vol. 68/2023 I de senere år er der sket en opblomstring af pædagogiske, didaktiske og uddannelsesmæssige perspektiver på leg og legende tilgange, dets potentialer og kvaliteter samt muligheder og begrænsninger. Vi ser i tiden større nationale udviklings- og forskningsprojekter om blandt andet leg, kunst og æstetik i dagtilbud (LegeKunst), legende tilgange på pædagog-

Læs mere »

Årg. 39 Nr. 67 (2023): Tema: LegeKunst

I dette temanummer præsenteres en række artikler, som teoretiserer, undersøger og analyserer forhold mellem leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer med baggrund i det nationale forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst. Formålet med projektet har været at fremme leg og dannelse gennem børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. For at undersøge dette nærmere og understøtte projektet har der

Læs mere »

Open Call: Child Cultures: Landscapes for play, art and explorations

BUKS Journal of Child and Youth Cultures, vol. 69/2024 Children are actors and constructors of cultures in their social participation and play. Nordic childhood is often referred to as an ideal one in this regard. However, recognizing the complexities of our world today, there is a need for reconceptualising children and child culture across boundaries and landscapes. In these

Læs mere »

Årg. 38 Nr. 65 (2022): Tema: Tidlig Kulturstart

Temanummeret Tidlig Kulturstart åbner en række vinduer ind til nogle af de mange regionale og lokale projekter, eksperimenter og nye idéer, som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens satsning Tidlig Kulturstart. Bidragene fordeler sig over tre formater: forskningsartikel, formidlingsartikel og kommenteret billedserie. Den første artikel, Limtråd og løvediadem: Om udvekslinger af handlekraft mellem børn, ting og rammesætninger i kultur

Læs mere »

Årg. 38 Nr. 66 (2022): Designing for Play in New Nordic Childhood

Udgivne numre Velkommen til et festfyrværkeri af artikler om design og leg. Leg er for alvor ved at vende tilbage til pædagogikken og designprocesserne. Hvordan leg skal forstås og indgå og påvirke makerspacet, klasseværelset og rød stue i boligkvarteret i forstaden, ja, det ved ingen endnu. Men diskussionerne, observationerne, forløbene og legene er i fuld gang, og med disse

Læs mere »

Årg. 37 Nr. 64 (2021): Tema: : Værdier i børnekulturen

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur har i sine seneste numre været centreret omkring temaet Den fænomenale leg, som blev undersøgt med et kulturanalytisk og praksis-sensitivt blik for at kunne svare på spørgsmål som: Hvordan gøres leg? Hvad sker der i leg? Hvad kan leg? Hvem leger? Hvor leges der? og Hvornår leges der? I dette nye nr. af tidsskriftet udvider vi svarhorisonten

Læs mere »

Open Call: Designing for Play in New Nordic Childhood

… til BUKS Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, vol. 66/2022 Legen er for alvor kommet på dagsordenen igen. For tiden pågår der på mange forskellige måder indsatser, der er med til at nuancere, hvordan vi forstår leg. Børns leg i barndommen er dybt forankret i nordisk børnekulturforskning, hvor den deltagerdrevne leg spiller en central rolle. Samtidig er behovet for,

Læs mere »