Om tidsskriftet BUKS

BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives af
Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen (BUKS)

BUKS er en tværfaglig og landsdækkende organisation af forskere og praktikere, der siden 1982 har beskæftiget sig med børne- og ungdomskulturens mange udtryksformer gennem bl.a. forskningsprojekter, artikler, undervisning, foredrag og kursusvirksomhed.

Tidsskriftet er det eneste på området i Danmark. Det henvender sig til institutioner, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende kommuneforvaltninger, pædagoger, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

Tidsskriftet er forum for formidling, forskning, kritik, debat og information på børne- og ungdomskulturområdet og præsenterer et bredt spektrum af børne- og ungdomskulturens emner, medier, synsvinkler og problemstillinger. Det overordnede formål er, at demonstrere børns og unges kulturudøvelse, som den kommer til udtryk i samspil med forskellige medier, institutioner mm.

Udformningen af tidsskriftet vil veksle mellem udgivelse af temanumre og numre som rummer artikler om et bredere spektrum af emner. 

Tidsskriftet rummer analyser, teorier og debat over børne- og ungdomskulturens forskellige ytringsformer, typer og medier:

  • Den klassiske børnekultur i kulturhistorisk perspektiv, fx litteratur, børn, unge, legetøj m.v.
  • De nyere børne- og ungdomsmedier, som tegneserier, tv, video, computerspil m.v.
  • Børns og unges kulturelle udtryksformer og udfoldelser, spændende fra legekultur over forskellige typer af mediebrug til deres iscenesættelse af dagligliv.
  • Kulturelle projekter med børn og unge, herunder børne- og ungdomskultur i institutioner og pædagogik.