Seneste udgivelser af magasinet BUKS

Årg. 39 Nr. 67 (2023): Tema: LegeKunst

I dette temanummer præsenteres en række artikler, som teoretiserer, undersøger og analyserer forhold mellem leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer med baggrund i det nationale forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst. Formålet med projektet har været at fremme leg og dannelse gennem børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. For at undersøge dette nærmere og understøtte projektet har der

Læs mere »

Open call: Child Cultures: Landscapes for play, art and explorations

BUKS Journal of Child and Youth Cultures, vol. 69/2024 Children are actors and constructors of cultures in their social participation and play. Nordic childhood is often referred to as an ideal one in this regard. However, recognizing the complexities of our world today, there is a need for reconceptualising children and child culture across boundaries and landscapes. In these

Læs mere »

Temanummeret Tidlig Kulturstart

Temanummeret Tidlig Kulturstart åbner en række vinduer ind til nogle af de mange regionale og lokale projekter, eksperimenter og nye idéer, som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens satsning Tidlig Kulturstart. Bidragene fordeler sig over tre formater: forskningsartikel, formidlingsartikel og kommenteret billedserie. Den første artikel, Limtråd og løvediadem: Om udvekslinger af handlekraft mellem børn, ting og rammesætninger i kultur

Læs mere »

Nr. 66 (2022) af BUKS: Designing for Play in New Nordic Childhood

Udgivne numre Velkommen til et festfyrværkeri af artikler om design og leg. Leg er for alvor ved at vende tilbage til pædagogikken og designprocesserne. Hvordan leg skal forstås og indgå og påvirke makerspacet, klasseværelset og rød stue i boligkvarteret i forstaden, ja, det ved ingen endnu. Men diskussionerne, observationerne, forløbene og legene er i fuld gang, og med disse

Læs mere »

2020: Værdier i børnekulturen

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur har i sine seneste numre været centreret omkring temaet Den fænomenale leg, som blev undersøgt med et kulturanalytisk og praksis-sensitivt blik for at kunne svare på spørgsmål som: Hvordan gøres leg? Hvad sker der i leg? Hvad kan leg? Hvem leger? Hvor leges der? og Hvornår leges der? I dette nye nr. af tidsskriftet udvider vi svarhorisonten

Læs mere »

Open call: Designing for Play in New Nordic Childhood

… til BUKS Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, vol. 66/2022 Legen er for alvor kommet på dagsordenen igen. For tiden pågår der på mange forskellige måder indsatser, der er med til at nuancere, hvordan vi forstår leg. Børns leg i barndommen er dybt forankret i nordisk børnekulturforskning, hvor den deltagerdrevne leg spiller en central rolle. Samtidig er behovet for,

Læs mere »

Kommende temanummer om »En tidlig kulturstart«

Kom og vær med! – BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur udgiver temanummer om ’En tidlig kulturstart’ Hermed inviteres alle pædagoger, forskere, projektledere, kunstnere, dagtilbudsledere, kulturformidlere m.fl., som er involverede i projekter under Kulturministeriets initiativ ’En tidlig kulturstart’, til at bidrage til et kommende temanummer af BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Temanummeret bliver dedikeret til ’En tidlig kulturstart’

Læs mere »

2019: Den fænomenale leg fortsætter

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur havde i sit foregående nummer som tema Den fænomenale leg, og det indeholdt artikler om leg set i politiske, kulturelle og pædagogiske kontekster og forståelsesrammer. Det viste sig efter udgivelsen, at dette tema hverken for tidligere eller nytilkomne bidragydere til tidsskriftet var uddebatteret. Legetemaet breder sig i disse år næsten eksplosivt ud over stadig

Læs mere »

Digitalisering af BUKS

Til alle tidligere bidragydere til BUKS – Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur! Siden generalforsamlingen i marts 2012 har redaktionen arbejdet på at udgive tidsskriftet digitalt og gøre det tilgængeligt på Open Journal System som Det Kongelige Bibliotek administrerer. Foreløbig er 3 numre udkommet udelukkende digitalt – nr. 61 (april 2016) og nr. 62 (august 2018) og senest nr. 63

Læs mere »

2018: Den fænomenale leg

Ny temaudgivelse af tidsskriftet BUKS 2018: Læs introduktionen til Temanummet “Den fænomenale leg” her på siden. Klik på “Tidligere numre” for at læse alle udgivelser som online PDF »Et fænomen erkendes i intet tilfælde isoleret, men uden undtagelse i en kontekst, og sin fulde betydning får det derfor først igennem denne«. Sådan beskrev litteraten Johan Fjord Jensen den fænomenale

Læs mere »