Open Call: Formidlingsfællesskaber – fortællinger om kulturelle praksisser med 0-6-årige

BUKS Tidsskrift for Børne- og UngdomsKultur, vol. 70/2024

Tidsskriftet BUKS ønsker med dette temanummer at invitere bidragydere fra hele Norden til at formidle fortællinger om deres kulturelle praksisser med 0-6-årige. Indholdet er den praksisnære formidling mellem kunstnere, pædagoger og andre professionelle kulturudøvere: Sådan kan vi i fællesskab inspirere hinanden til at ny- og omskabe hverdagen i det nuværende institutionsliv, hvad angår kultur for, med og af børn og unge.

Under overskriften Formidlingsfællesskaber ønsker vi altså at samle forskelligartede praksisnære og detaljerige beskrivelser af, hvordan vi individuelt og i fællesskab med andre kulturudøvere kan ændre hverdagen gennem initiativer, der ’glider’ ind i hverdagslige situationer og befordrer et nyt blik, et nyt perspektiv, en ny gøren, en ny erfaringsdannelse for deltagerne, voksne såvel som børn. Vi er særligt optaget af situationsbeskrivelser med mangfoldige perspektiver, som er formidlet af en række aktører som f.eks. børn, pædagoger, kulturformidlere, kunstnere og andre professionelle.

Samtidig efterlyser vi eksperimenterende artikler/formidlingsfortællinger i både indhold og form. Vi modtager gerne bidrag med tegnede, illustrerede, fotodokumenterede beskrivelser, med visuelle og/eller auditive feltnoter og andre alternative udtryk som poetiske, musikalske, narrative, dramatiske, dialogiske udtryk, brug af QR-koder og links samt formidlingsmåder og -former, som vi slet ikke har kunnet forestille os på forhånd.

Temanummeret udvikles i samarbejde med deltagere i et nystiftet nordisk forskningsnetværk for Børn, Leg, Æstetik og Kunst, BLÆK, som netop har fokus på de 0-6 årige og på, hvordan kunstpædagogiske initiativer kan virke inspirerende for deres leg og udveksling af kulturelle udtryk.

Temaredaktionen, Herdis Toft, Helle Hovgaard Jørgensen, Henriette Blomgren og Hanne Kusk, åbner nummeret med en introduktion til begrebet om og udviklingen af formidlingsfællesskaber, som de pågår Norden rundt.

Tidsplan
01.02.2024: Indsendelse af abstracts på max 500 ord

01.03.2024: Tilbagemelding på abstracts

Sparring mellem bidragydere, referencegruppe og temaredaktion

15.06.2024: Indsendelse af artikel samt forfatterbiografi på max 100 ord.

Temagruppe feedback

15.06-01.10.2024: Gennemskrivning af artikler/bidrag

01.10.2024: Sidste deadline for forfatternes indlevering af færdige manuskripter klar til opsætning

Vi foretrækker artikler på dansk, svensk eller norsk.

Ved indsendelse af abstract – eller ved spørgsmål og kommentarer – kontaktes temaredaktørerne direkte på deres mails: Herdis Toft  herdistoft@sdu.dk Helle Hovgaard Jørgensen hhjo1@ucl.dk,Henriette Blomgren HKL@via.dk eller Hanne Kusk HKU@ucn.dk