Artikel index

På denne side finder du en oversigt over artikler bragt i tidligere magasiner fra BUKS. Du kan finde forfatter info, samt artikel- titel, dato og udgivelsestidspunkt.
Du kan søge på siden, ved at benytte din browsers søgefunktion (Ctrl+F på windows, eller Cmd+F på Mac). På iPad kan du søge ved at skrive i adressefeltet øverst, og se under “På denne side” nederst i listen af resultater.

Eskildsen, Per: »Dallas«. p. 26-36
BUKS nr. 01 (September 1983)

Fogsgaard, Børge og Lene Schou: »Eventyret om Rødhætte og ulven«. p. l28-151.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Hansen, Andre Wang: »Børn og billeder- Oplæg til Børne- og ungdomskulturmøderække ved Aarhus Universitet, d. 23.11.1982«. p. 3-25.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Lyhne, Erik: »Børn- musik- medier«. p. 37-58.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Mouritsen, Flemming: »Fra folkeeventyr til borgerlig børnelæsning«. p. 72-88.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Møller, Marchen: »Et indlæg i narcissismedebatten«. p. 89-101.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Nielsen, Henrik Kaare: »Narcissisme, automi og emancipation«. p. 102-118.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Rasmussen, Ole Wehner: »Forening af kristendom og fornuft- et problem i det 18. århundredes franske børnelitteratur«. p. 119-127.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Stærfeldt, Erik og Henrik Kaare Nielsen: »E. T.- børnemagt på hollywoodsk«. p. 59-71.
BUKS nr. 01 (September 1983)

»Kort rapport om symposiets og seminarets forløb«. p. 103-105.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Bay, Joi: »Generationskamp og ungdommens almengørelse«. p. 95-102.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Hartwig, Helmuth: »Kan kendskabet til ‘ungdomsstilarter’ være til nytte i arbejdet med unge«. p. 42-60.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Hebdige, Dick: »At skjule sig i lyset«. p. 73-94.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Josties, Elke: »Musikalsk hverdagspraksis i en pigegruppe i London«. p. 61-72.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Nava, Mica: »Den sociale orden- piger og fritidstilbud«. p. 6-41.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Carlsen, Benny Bang: >Al> magt til almagtsfantasierne«. p. 4-32.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Jensen, Claus og Lisbeth Saugmann: »Når man har en god historie, er det med at få den skrevet«. p. 82-109.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Karlsen, Hugo Hørlych: »Børns lyst og læring«. p. 33-50.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Langsted, Jørn: »Teater for børn og unge«. p. 51-66.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Mouritsen, Flemming: »Børns sproglige kulturproduktion«. p. 111-135.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Szatkowski, Janek: »Er dramapædagogik nu blevet teater? p. 67-81.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Carlsen, Benny Bang: »Fremtidsstudie-eller samtidsstudie?« En anmeldelse af Egmont Fondens fremtidsstudie: ‘Næste generation- perspektiver for børn, unge og familie’«, p. 66-74.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Frandsen, J oh s. Nørregaard: »Kroppens panser – en præsentation af Jørgen Christian Hansens forfatterskab«. p. 98-103.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Frandsen, Johs. Nørregaard: »Kroppens forbandede dødvægt – et essay om spaltede erfaringer«. p. 4-18.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Langager, Søren C.: »De lige muligheders platform« -Regeringens Ungdomsudvalg: »En fremtidig ungdomspolitik«. p. 40-48.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Morell, Lars: »Subkultur og magtkritik«. p. 20-38.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Saugmann, Lisbeth: »En anmeldelse af Anna Marie Holms og Lone Thaus ‘Børns billedverden’«. p. 92-97.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Stærfeldt, Erik: »Pædagogik og fremtid«. p. 49-65.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Vestergård, Mary-Ann: »Rejsen til den fantastiske realisme- en præsentation af Tormod Hauges forfatterskab«. p. 75-91.
BUKS nr. 04 (August 1985)

»SULT- Selvbeskæftigede Unge Ledige Talenter«. p. 91-93.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Carlsen, Benny Bang: » Rockvideoens scenemagikere – et essay om fænomenets reception i den elektroniske tidsalder«. p. 59-79.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Eskildsen, Per: »Hvordan sprænger vi hul i Bilka – når direktøren har sagt at vi ikke må«. p. 49-58.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Glahn, Anders: »Dagen i morgen er aflyst på grund af manglende interesse«. p. 81-89.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Kruse, Anne Mette: »Piger i skolen- mellem modstand og afmagt«. p. 9-32.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Tarp, Karen: »Kunsten at være arbejdsløs«. p. 7-8.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Thiesen, Gitte: »Fra radioredaktion til mediecenter for unge«. p. 33-47.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

»Ind ad skolens port-et forord«. p. 5-11.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Andersen, Bodil: »Mange børn magter ikke livet i skolefritidsordninger- interview med Birte Kyng«. p. 41-44.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Clausen, Peter: »De 4-8 åriges fremtidige udviklingsmuligheder«. p. 46-63.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Jessen, Carsten: »Ingen læring uden leg-om legens nødvendighed«. p. 81-100.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Jessen, Carsten: »Tidlig skolestart- omtale af en undersøgelse af skolebørn«. p. 13-20.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Mors, Niels: »Vi kan lære af børns kultur«. p. 74-78 .
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Saugmann, Lisbeth: »Børns frihedstrang«. p. 65-72.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Tuft, Karsten: »Børn i familie, daginstitution og skole«. p. 22-39.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Birch, Annett: »Tegn en større bevidsthed om dig selv!« p. 31-46.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Fromholt, Pia: »Når børn tegner«. p. 9-14.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Frost, Søren: »Socialpædagogik- terapi«. p. 97-106.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Jacobsen, Anne og Hanne Nøhr: »En introduktion til en jungiansk psykoterapeuts arbejde med analyse af somatisk alvorligt syge børns og voksnes tegninger«. p. 15-30.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Jensen, Lena: »Spil op-spring ud!« p. 49-56.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Johansen, Inger: »Anmeldelse af Bodil Havskov Jensen: ‘Børns billeder’«. p. 47-48.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Mühlhausen, Søren: »Musikterapi i en specialpædagogisk referenceramme«. p. 57-96.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Mouritsen, Flemming: »Fortællerrollen i børns fortællinger. Hvori blandt andet også humorens dimension behandles«. p. 7-30.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Klintberg, Bengt af: » Varfor ar Bellmanhistorierna roliga? En textanalys av Bellman- historier bland svenska skolbarn«. p. 32-45.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Romøren, Rolf: » Humoraspekter i førskolebarn fortellinger«. p. 47-76.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Selmer-Olsen, Ivar: »Ugh, ugh, pølse med lugg. Barns vitser og gåter fra et formsynspunkt. Analyser og vurderinger basert på et innsamlet materiale blandt 5-8-åringer i Trondheim«. p. 78-131.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Kvideland, Reimund: »Barns vitsar og gåter frå en sosialiseringssynsvinkel. p. 133-148.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Jessen, Carsten: »list og latter – om børn, bønder og frisættelse af social fantasi gennem komik i litteraturen«. p. 149-172.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Dominder, Christine: »Spis majs! Et-nul til dig! Refleksioner om studier af børnefolklore«. p. 26-35.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Hansen, Hanne Marie Dahl: » Hvad skal vi lave? Skyde mus?« p. 36-39.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Hansen, Jens Ager: »Hjemmebane«. p. 41-43.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Jessen, Carsten: »Barnet og kreativiteten- et udkast«. p. 67-90.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

med eventyret«. p. 91-99.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Mouritsen, Flemming: »Betragtninger om leg -løse og faste«. p. 5-13.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Paludan, Helge: »Blot til moro«. p. 62-66.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Paludan, Helge: »Hele byen«. p. 57-61.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Rönnberg, Margareta: »Hvad er galt med He-Man? Supereventyret sammenlignet
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Stærfeldt, Erik: »Barndom i Århus i 50’erne«. p. 14-25.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Tuft, Karsten: »Lege- Mellem familie og marked. Mellem udvikling og udveksling«. p. 44-56.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Carlsen, Benny Bang: »Nye synspunkter på rockvideoen«. p. 28-49.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Egerod, Nikolaj: » Computeren, min hverdag«. p. 61-65.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Finnemann, Niels Ole: »Det gode, det onde og det nye«. p. 66-72.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Jessen, Carsten: »Børns kultur i en computerverden«. p. 74-93.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Mouritsen, Flemming: »Sådan set ligner det hverdagslivet helt fint. Fiktioner på bogstaver og elektroner«. p. 51-60.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Rönnberg, Margareta: »1V er en form for leg«. p. 7-26.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Eskildsen, Per: » Lyd/dias- et spændende medie i arbejdet med børn og unge«. p. 5-120.
BUKS nr. 12 (April1989): Lyd/Dias – et spændende medie i arbejdet med børn og unge

Koca, Fatma: »Et land«. p. 7.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Akkaya, Ali: »Barndommen i Anatolien«. p. 9-22.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Karanfil, Ahmed:» Den dag kilden var tørret ud, og der skulle hentes vand, og . . . « . p. 23-26.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Kultur og identiteter«. p. 27-40.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Akkaya, Ali: »De har solgt os til udlandet«. p. 41-43.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Om-verdener«. p. 44.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Citirikkaya, Sonay (interview med): »Man må kende sin egen kultur- godt!«. p. 45-51.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Wang, Hanne: »Tyrkiske småbørn i Gellerup«. p. 52-70.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Hatice, Bedri og Caspers mor (interview med): »Danskerne er mennesker ligesom os!«. p 71-76.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Kristensen, Lise: »At være åben eller ikke«. p. 77-78.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Baykara, Mehmet: » Indvandrerbarnet og den danske skole«. p. 79-89.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Gaardhøje, Janne, Lene Larsen og Gerd Støving: »Fremmedsprogede muslimske kvinder i Ishøj, Udviklingsarbejde- i Ishøj Ungdomsskole«. p. 90-98.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Nedergaard, Helen: »Sprogvanskeligheder«. p. 99.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Saugmann, Lisbeth: »Byfest i Gerze«. p. 101-104.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Nutidens nomader«. p. 105.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Petersen, Anne: »Anmeldelse af Christian Horst (red.): ‘Den flerkulturelle udfordring- Socialisation og børn fra etniske mindretal’«. p. 105-108.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Birkebæk, Bente: »Hvis man blander ketchup og remoulade, får man orange«. p. 43- 54.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Brandt, Per Aage: »Barndommens kunst«. p. 1-2.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Distler, Flemming: »Digtrecitation i opdragelseskunsten«. p. 71-79.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Døssing, Ling: »Processen og samværet skaber meningsfulde produkter«. p. 69-70.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Hansen, Andre Wang: »Kæpheste og dinoriders«. p. 3-13.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Have, Henrik: »Kunsten i barnet«. p. 14-16.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Holm, Anna Marie: »Æstetik? Det er noget, man bruger til at holde bukserne oppe med«. p. 32-39.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Kjærsgaard, Bent og Anna Marie Holm (samtale mellem): »T a’ chancen. Om erfaringer fra projekt ‘Himlen over Bispebjerg’«. p. 17-30.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Kruse, Thomas: »En kunstner på skolen er bedre end ti kunstige skoler«. p. 57-67.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Nielsen, Elisabeth Bjørn: »Den er begyndt- sådan stille og roligt«. p. 4<M2.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Pedersen, Grethe: »Kunstens rolle i barnets liv- kunstværket i undervisningen«. p. 91-99.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Pedersen, Kristian: »Har børn brug for kunstnere?«. p. 80-90.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Østergaard, Bente: »Kunsten og gamle ostemadder«. p. 55-56.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Bendixen, Anette og Henny Stouby: »’Skiønheden og Bæstet’. Et eksemplarisk lærestykke i den borgerlige pigeopdragelse i slutningen af 1700-tallet«. p. 40-51.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hansen, Andre Wang: »Sølvklar Tåge i spejlet Bag Spejlet«. p. 84-90.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hansen, Jens Ager: »Klosterjægeren. Manden som dreng«. p. 91-97.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hulgård, Esben: »’Vi vil flyve’. Om Egon Mathiesens billedbøger«. p. 98-105.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Mouritsen, Flemming: »Det principielle kirsebær. Analyse af et typeeksempel på en af børnelitteraturens hovedgenrer: Den moralske fortælling fra 1700-tallet«. p. 4-15.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Nake, Bo: »Drengen som gentleman. Kaptajn Marryat og Peter Simple«. p. 71-83.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Richter, Dieter: »Til Eulenspiegel. Den asociale helt og pædagogerne«. p. 52-70.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Stærfeldt, Erik: »Myten Robinson Crusoe«. p. 16-39.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

»Iranske lege«. p. 1-16.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Tamilske lege«. p. 17-23.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Vietnamesiske lege«. p. 24-31.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Børnekulturpolitik, forvaltning og projekter i lokalområdet«. Workshop v/ Carsten Tromborg og Jan Helmer-Petersen. p. 70-75.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Børns legekultur«. Workshop v/ Ivar Selmer-Olsen. p. 89-98.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Elektroniske medier og film«. Workshop v/ Margareta Rönnberg. p. 7__4.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Idræt som kulturudøvelse«. Workshop v/ Claus Bøje. p. 66-69.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Legetøjsindustri og kommerciel børnekultur«. Workshop v/ Jørgen Bruhn. p. 99-104.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Rapport vedrørende ‘Center for Børne- og Ungdomskulturstudier’«. p. 26-44.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Stil og livsformer«. Workshop v/ Bjarne Kildegård. p. 105-108.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Traditionelle børnekulturmedier: børnebøger m. V. «. Workshop v/ Torben Weinreich. p. 85-88.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Uddannelse og efteruddannelse inden for børne- og ungdomskulturområdet«. Workshop v/ Jørn Langsted og Niels Mors. p. 61-65.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Langsted, Jørgen: »Børne- og Ungdomskulturstudier ved Aarhus Universitet. Institutionelle betingelser- set fra sidelinjen«. p. 12-16.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Mjaavatn, Per Egil: » Børnekulturforskningen i Norge«. p. 55-60.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Mouritsen, Flemming: »Forskning og uddannelse indenfor børne- og ungdomskulturområdet«. p. 17-25.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Qvortrup, Jens: » Barndomsforskning i europæisk perspektiv«. p. 45-54.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Hansen, Jens Ager: »Fire historier om barndom og voksenliv«. p. 9-17.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Mouritsen, Flemming: »Børnekultur«. p. 19-22.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Qvortrup, Jens: »De kostbare børn«. p. 23-33.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Sørensen, Anne Scott: »En leg med kønnet – om tradition og fornyelse i ungdomskulturerne«. p. 35-57.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Bryrup, Kate, Me Michelsen og Henriette Weitemeyer: »Gennembryd Spejlet!«. p. 61-69.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Dahl, Kirsten: » Hvordan står det til med børne- og ungdomsteaterforskningen?«. p. 95-103.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Eggert, Anette: »Børneteatret ud af gymnastiksalene!«. p. 19-21.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Gredal, Pia: »Afrika set med blå øjne«. p. 55-60.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Hagnell, Viveka: »Om Torbjørn Egners ‘Folk og Røvere i Kardemommeby’«.p. 43-48.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Hauger, Helle: » Teater med børn«. p. 71-75.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Jacobsen, Bent: » En teaterpolitik for børn?«. p. 85-89.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Juncker, Beth: »Et børneteater på nye veje«. p. 23-27.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Kath, Gitte: »Et aktivt publikum, som er meddigtende- Om det visuelle i børneteatret«. p. 49-53.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Kjølner, Torunn: »Drama og teater – Duell med to vinnere? Teater-i-undervisningen’ som eksempel«. p. 77-83.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Nusselein, Ray: »For at forstå bruger man hovedet«. p. 33-35.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Ramløse, Michael: »Tåler børn at se sandheden? Tåler vi flere løgne?«. p. 29-31.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Rothlin, Anne: »At tale til ungdommen«. p. 37-41.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Schultz, Per: » Fiktive børn – og børns fiktion«. p. 91-93.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Schwoon, Biba: »Børneteatrets historie- et blik på tværs«. p. 9-17.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Henriques, Hanne, Jørgen Land Hansen og Erik Teglbjærg: »Fritidshjemmet betragtes som fælles ejendom – Fritidshjemmet Baunegården i Albertslund beskrevet af tre forældre 1987 «. p. 73-89.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Johnsen, Gudrun: » ‘Ve’ du klippe en stjerne til mig?’- Uddrag fra bogen, 1988«. p. 11-16.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Kaels, Finn: » Pædagogik anno 1973 – et tidsbillede«. p. 63-71.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Kühnel, Ove (red.): »At finde ind til det gode i barnet- Interview med Margrethe Christiansen til DR, 1947«. p. 9.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Saugmann, Lisbeth: »To børnehaver«. p. 17-29.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Schjødt, Birte: » Børn spilder ikke tiden med at vente!- Udviklingen i en børnehave i perioden 1980-90«. p. 91-97.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Stærfeldt, Erik (red.): » Integrerede institutioner en nyhed. Interview med Inga Hågensen, forhenværende leder på den integrerede institution ‘Silkeborgvej 342’ «. p. 53-62.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: » Portræt af en vuggestue – Interview med Kirsten Juul og Elsebet Herborg Krogh«. p. 31-51.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Birkebæk, Birthe: » Hvis der var en flot sild på skolen- Om teenagepigers skriftlige kulturudtryk«. p. 51-59.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Hansen, Jens Ager: » Interferens«. p. 9-14.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Johnsen, Helle: » Hvad de dog fortæller, de børn – Om gru, gys, masser af fnis og også lidt om den voksne, der ikke lo så meget«. p. 15-25.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Laursen, Inge: » Spontansang – Et udtryks- og kommunikationsmiddel«. p. 27-38.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Petersen, Anne: »At lege radio – Om to lege med en båndoptager«. p. 61-66.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Petersen, Lene Bonde og Jette Molbech: » Børnerideklub«. p. 67-79.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Quist, Karen: »Uskyldens børn- Uskyldsbegrebet set fra sidelinien«. p. 81-90.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Smith, Lone Norlander og Eva Bæk Pedersen: »Usynlige fortællinger«. p. 39-49.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Bendixsen, Anette, og Henny Stouby: » livet i frikvarteret«. p. 75-87.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Epstein, Ed: »’Fordi jeg kan li’ det, professor’- En legeundersøgelse«. p. 61-73.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Nielsen, Erik Kaas: »Børn og traditioner- Om børns fortællinger«. p. 9-26.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Pedersen, Christian: »Jeg er s’ gu Superman- En analyse af rolleleg«. p. 45-60.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Vang, Henrik Tarp: »Knallertkultur«. p. 27-35.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Vestergaard, Cäcilia Wust: »Sophie- Brudstykker af en 3-årigs ‘dagbog’«. p. 37-44.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

» Kønskulturen som uddannelseskultur- en interviewundersøgelse«. p. 93-121.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønskulturerne- om børns og unges netværk«. p. 25-44.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »De litterære kønstraditioner- om ungdomslitteraturen før og nu«. p. 45-61.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Køn, undervisning og uddannelse- om teorier og metoder«. p. 79-91.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønnet og ungdomsmedierne- om rockvideoen og megastjernen«. p. 63-78.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønnets kultur – Om unge og ungdom »Kønnet- en psykologisk forklaring«. p. 9-23.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

»Den regulerede landsby«. p. 99-110.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Dørene åbnes for legene – 1800-tallets nye offentlighed«. p. 59-67.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Loyale udsagn«. p. 69-83.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Omtolkninger«. p. 31-57.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Overvejelser og tolkninger – Indledning«. p. 9-30.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Vider og vedtægter- Loyale aftaler«. p. 85-98.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

» Lovforbud rettet mod lege- og festkulturen«. p. 123-190.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Gamle minder«. p. 191-239.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 26 (December 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (2)

»Love, moral og erindringer- Indledning«. p. 117-121.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 26 (December 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (2)

»Kommentar til Danboldts foredrag« v l Bertil Sundin. p. 45-49.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Alver, Bente Gullveig: » Kvalitativ metode: En dør til børns virkelighed?«. p. 83-92.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Bøgh, Charlotte: » Barnet som informant. Kommentar til Tillers foredrag«. p. 77-82.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Danboldt, Gunnar: »Bilde som fortelling«. p. 17-37.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Ekrem, Carola: »Hur anvanda barnteckningar? Kommentar til Danboldts foredrag«. p. 39-43.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Selmer-Olsen, Ivar: »Om stier og landskap – om det man finner og om det man bærer med seg på reisen«. p. 51-62.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Tiller, Per Olav: » Studium av barnekulturens vilkår- barnet som informand«. p. 63-75.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

» Kommentar til Qvortrups foredrag« v/ Åse Enerstvedt. p. 85-90.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Aasebø, Turid Skarre: » Kampen mellom det gode og det onde. Kommentar til Rönnbergs foredrag«. p. 41-46.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Enerstvedt, Ase: » Norske barns kategorisering av lek«. p. 53-73.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Jessen, Carsten: » Børn, mediekompetencer og nye udtryksformer. Kommentar til Rönnbergs foredrag«. p. 47-52.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Mouritsen, Flemming: » l dag er min mor død – Legekultur og udviklingskonstruktion«. p. 91-109.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Qvortrup, Jens: » Er kultur for børn?«. p. 75-83.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Rönnberg, Margareta: » Vilka ar egentligen skillnaderna mellan att leka och att se på TV?«. p. 7-40.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Flensborg, Karin: » Eventyret – Dets betydning for børn og forældre i dag«. p. 45-53.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: » Computeren i børns kultur«. p. 11-15.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: » Guldkorn og lemminger – Om computerspil. p. 17-19.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: »Piger som computereksperter«. p. 93-103.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Melbye, Birgitte: » Børn er mærkelige«. p. 9-10.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Mouritsen, Flemming: » Pigeleg – drengeleg«. p. 83-92.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Mouritsen, Flemming: »Draculas død – Børnefortællinger på skrift«. p. 21-31.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Pedersen, Kjeld: » Børns frirum – Mellem skole og fritidshjem«. p. 73-82.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Toft, Herdis: »At fortælle for børn«. p. 33-43.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Tuft, Karsten: » Almindelige overvejelser om lege«. p. 55-71.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Coninck-Smith, Ning de: »Legeteorier, leg og legepladser- Fra 1850 til 1950«, p.19-32.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Frandsen, Johs. Nørregaard: »Forførelse og modstand- Gaden som symbol i ungdoms- og rockkulturen«, p. 97-113.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Glerup, Jørgen: »Hvad er det for et spil, vi spiller?- Om de skiftende skolekulturer og deres konstruktioner af barndom og ungdom«. p. 33-44.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Jessen, Carsten: »Kulturpolitik er den bedste socialpolitik- Noter til SUM-projekter«. p. 45-59.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Mouritsen, Flemming: »Drengeleg og actionmen«. p. 9-17.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Pryds, Henning: » Melrose Place- Blot en Soap eller historien om, hvordan jeg fandt mine sande venner«. p. 75-95.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Sørensen, Anne Scott: »Kønnets implosion i ungdomskulturen«. p. 61-73.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Birgit Wanting: ABC -Pigen faldt i sne – ABC’en – en upåagtet klassiker -Eksempler fra ABC’ens udvikling i Danmark. p. 85-108
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Bo Nake: Skatteøen -Dagdrøm og æstetik. p. 9-36
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Finn Barlby: Den syngende vrede – Om lidenskaben som fortælling, fortællingen som lidenskab. p. 109-116
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Flemming Mouritsen: Dansk børnelitteratur i 1700- og 1800-tallet. p. 117-
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Ib Johansen: Alice i troldspejlet – Lewis Carroll’s Alice-bøger og den litterære kanon. p. 37-66
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Jens Ager Hansen: Bander på sporet af borgerskabet – Spejderbogen. En Haandbog i godt Borgerskab. p. 79-84
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Steffen Mossin: Den dumme, dumme phantasie. p. 67-78
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

!vy Schousboe: Den onde leg – En udvidet synsvinkel på legen og dens funktioner. p. 53-78
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Ann-Carita Evaldsson: Lek, språkbruk, dispyter… – skamt och hemligheter hos 7-10 åringar. p. 79-102
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Bo Lindqvist: Koder i den dolda skolkulturen. p. 9-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Kjetil Steinsholt: En mulig kategorisering av lek? Leken spilleglede? – Et forsøk på å skape system i et brogete landskap. p. 35-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Kåre Rørhus: Mediekultur som ungdomskultur – eller omvendt? – Om ungdom og idolpåvirkning. p. 17-34
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Trond-Viggo Torgersen: Hvor barnslig kan man bli? . p. 103-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Går det att leka på dagis? – Projektet »Leken som pedagogisk metod i forskolan«. p. 97-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Lek från vaggan till graven – Om leken som fenomen genom hela livet. p. 59-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Faith Gabrielle Guss: Teaterkunstens oldemor? – En estetisk tilnærming til lek. p. 9-44
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Ivar Selmer-Olsen: Barns kultur og barnet i samfunnskulturen. p. 73-96
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Kjetil Steinsholt: Hva har formet vår forståelse av lek i Norden? – En filosofisk og kulturell innfallsvinkel. p. 45-58
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Anne-Mette Kruse: Er drenge bare drenge? – Refleksioner over Bertill Nordahls bog ))Hankøn i skolen«. p. 65-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Anne-Mette Kruse: Hvordan er det med de der forskelle på piger og drenge? – Interviewsamtale med professor Harriet Ejerrum Nielsen. p. 51-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Bengt af Klintberg: Mysterlous Leads – A New Genre and Its Background in Folklore and Popular Culture. p. 37-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Hugh Cunningham: The Rights of the Child -A Historical View. p. 25-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Kulturministeriets Arbejdsgruppe om Børn og Kultur: Forskningspolitisk oplæg for børnekulturområdet – En status og overvejelser om en styrkelse af børnekulturforskningen. p. 9-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Birgitte Holm Sørensen: Børns reception af medier. p. 37-44
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Carsten ]essen: Computeren i børnehaven – Rapport fra et forsøgsprojekt. p. 45-62
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Henning Pryds : Real World – Når vi bliver »Virkelige« for hinanden. Om demokratisering og interpretationsret i TV. p. 91-108
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Jan Esmann og Carsten ]essen: Cyber-psykose. En debat om computerspil og medievold. p. 109-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Kenneth Hansen: Asgård – Et forslag til anvendelse af sociokulturelle resurser ved overføring af informationsteknologisk kompetence i nye indlæringsmiljøer. p. 63-90
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Per Eskildsen: Costa Kalundborg. p. 11-18
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Per Eskildsen: Den allersidste dans – en mediedag med 4 8 børn. p. 19-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Andre initiativer i Danmark (77)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Bilag. p. 77-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Sabro (19)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Samsøgadekvarteret (24)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Skejby (30)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børnekulturen. p. 37-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den lokale forankring (32)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den moderne markedsplads (41)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den voksne diskurs. p. 69-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Et eksempel (51)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Folkene bag rapporten (12)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Forhandlingskunsten (58 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og fremtid (18 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og Fremtid (23)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og Fremtid (29)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Frikvarter (55)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Hjemmet (45)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Hvad er børnekultur (13)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Indledning. p. 11-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Konklusion. p. 73-74
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Legen. p. 51-54
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Litteratur. p. 75-76
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Metode (13)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Midtbyen (23)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Mødesteder (42)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Ny teknologi (59)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Organiserede aktiviteter (43)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Projektets forløb (14)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Rammerne for indianerlegen (53)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Revner og sprækker. p. 55-68
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sabro , Midtbyen og Skejby. p. 17-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sabro (17)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Samlermani (57)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sjove , kedelige og farlige legesteder… Midtbyen (94)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sjove , kedelige og farlige legesteder… Skejbyområdet (96)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Skejby (28 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Spørgeskemaundersøgelsen (79)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Søskende (61)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Bjørg Kjær: Børnekultur og kulturbegreb – Nogle overvejelser om teori og praksis. p. 85-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Karsten Tuft: Det legende – det kunstneriske – Leg, kunst, pædagogik, æstetik. p. 39-56
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Martin og Jørgen Glerup: Ungdomskulturelle formationer – Om skole-/ungdomskultur?. p. 25-38
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Niels D. Lund: Ungdomsbog og ungdomsskildring – Om en pyrrhussejr i bibliotekssystemet. p. 57-84
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Ning de Coninck-Smith : Barndommens historikere – I midten af 1990’erne. p. 11-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Beth Juncker: Mod et nyt børnekulturelt paradigme. p. 9-20
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Carsten ]essen: Børn bruger TV. p. 73-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Carsten ]essen: Drenge, piger o g computerkultur. p. 51-54
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Flemming Mouritsen: Børnekultur, omsætning o g udøvelse. p. 55-60
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Henrik Tarp Vang: Begrebet barndom og ny teknologi. p. 61-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Lars Henningsen: Børnekultur og pædagogisk praksis. p. 65-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Lis Faurholt og Carsten ]essen: Doom i Havnbjerg – Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer. p. 21-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Coninck-Smith, Ning de: Familien – valget og forskningen. p. 109-114
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Gleerup, Jørgen: Kultur og læring – Kulturbegreb i forhold til børn og unge, institutioner og pædagogik. p. 44-63
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Guss, Faith Gabrielle: Kulturell interaksjon mellom teater for barn og barns dramatiske lekekultur. p. 77-97
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Jessen, Carsten: Fortolkningsfællesskaber – børns og unges reception af computerspil. p. 11-25
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Juncker, Beth: At drille en genre. Moderne børnelitteratur på nye veje. p. 115-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Mouritsen, Flemming: ‘Har børn behov for alt det legetøj?’. p. 98-108
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Sørensen, Anne Scott: ‘Det er dig selv, der er der- – rollespil som medie og markør i ungdomskulturen. p. 26-43
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Ziehe, Thomas: God anderledeshed. p. 64-76
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Bjerregaard, Povl: Englen, Jackson og plastikposen – om børn og medievitser
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Carlsen, Benny Bang: Den psykomekaniske fortælling. Om ‘The Wall’ – forløberen til musikvideoen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Nielsen, Henrik Kaare: Kulturel modernitet og ungdomskultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Nielsen, Kaare W.: Spontansang – legekulturens lydspor. Tre synsvinkler på småbørns musikalske udtryk
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Olesen, Jesper: Drenge ser video. Forbindelser mellem tekst, seer og kontekst i en vennegruppe
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Tiedje, Thomas: Ned med de fede – den danske hip hop lyrik, -sprog og -kultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Wiedemann, Finn: ‘Is there anybody out there’. Pink Floyd, The Wall – om ungdomsbegrebet før og nu
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Wiedemann, Finn: Den symbolske medspiller – det gymnasiale uddannelsesfelt som eksempel
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Bayer, Søs: Fra legetøj til læretøj – om legens didaktisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Braae, Ellen: Skolernes udearealer – en nærliggende ressource
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Evaldsson, Ann-Carita: ‘Ja:, då ska du ut U:::T!’. Ramar, regler och identitetsspel i flickors regellekar
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Guss, Faith Gabrielle: Drama Performance in Children’s Play-Culture, in Light of Folk-Cultural Aesthetics
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Kampmann, Jan: Den moderne barndom og legens kulturelle betydning
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Nielsen, Kristian Berg: Den glemte skolearkitektur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Rönnberg, Margareta: Mediernas och barnens lekar. Från lek med kroppen till föreställningar inne i huvudet?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Steinsholt, Kjetil: Lek som karneval og farse?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Sørensen, Anne Scott: Rollespil – leg, spil og æstetisk kultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Tuft, Karsten: Børns leg?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Brudal, Paul Jan: Ressursene i det mørke
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Jónsson, Jón og Rakel Pálsdóttir: Det skrækkelige i islandsk folketro: Udvikling og funktion
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Klintberg, Bengt af: Barns rädslor förr och nu
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Larsmo, Ola: Det skrämmande och sublima i populärlitteraturen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Punamäki, Raija-Leena : Drömmar hos barn med traumatiska erfarenheter
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Stattin, Jochum: Rädslans estetik
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Sørensen, Anne Scott: Skrækkens scenarier i fantasi- og computerspil
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Alanen, Leena: Reflexivity and the social study of childhood
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Alver, Bente Gullveig: Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

BIN-Norden – en historisk och kulturell kontekstualisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Ekrem, Carola, Vebjørg Tingstad og Helle Johnsen:
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Hjemdahl, Kirsti Mathiesen: Temaparkene som uttrykk for en nordisk barndom
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Hultqvist, Kenneth: From the people’s home to the pupil’s home? The cultural child, the enabling state and the lateral tower of observation
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Juncker, Beth: Forskernetværk – mangfoldighed?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Mouritsen, Flemming: Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Smith, Jon: Forskersubjekt, lærersubjekt, elevsubjekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Steinsholt, Kjetil: It’s all right, ma (I’m only bleeding). Hverdagslige refleksjoner over barndoms- og barnekulturforskningen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Tufte, Birgitte: Erfaringer fra et tværfagligt forskningsprojekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Konzack, Lars: Rolle, leg, spil og genre – et legekulturelt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Lindqvist, Per: Rollspel – ett ungdomspsykiatriskt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Pargman, Daniel: MUD – det datorbaserade rollspelet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Sørensen, Anne Scott: Leg, spil og æstetisk kultur – en introduktion. Rollespil som fortællende medie – et narrativt og mediekulturelt perspektiv. Skrækkens æstetik i fantasi- og computerspil – et æstetisk perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Öhlund, Thomas: Rollspel som fritidskultur – ur ett socialpsykologiskt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Ida Wentzel Winther: Hjem som billede
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Henrik Kaare Nielsen: Refleksivitet, æstetisk praksis og leg
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Thomas Lind Laursen: Om at holde et kamera og bære et vidnesbyrd
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Lars Henningsen: Så gør jeg sådan her, nærmest…
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Scener omkring et kamera
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Lars Kiel Bertelsen: Om at lege med medier
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Klaus Thestrup: Kameraet som kampvogn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Hanne Miriam Larsen: Det intersubjektive kamera
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Steen Salomonsen: Billeder træder dansen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Vibeke Vogel: Under vinger af iscenesættelse
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Børnekultur – medielege
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Borgström, Britt-Marie: Deltagende förmedling på jamtli
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Buckingham, David: After the death of childhood
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Christensen, Nina: Fictive childhoods
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Enochsson, AnnBritt: Seen through other eyes
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Futtrup, Dorte: Børn, sprog og mundtlig fortælling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Guss, Faith Gabrielle: Cognito sensitiva
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Hansen, Flemming, og Jens Carsten Nielsen: Danish children’s upbringing as consumers
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Høyrup, Helene: What is said to be good children’s literature
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Jensen, Henrik Broue: Eventyrritualisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Johannsdottir, Thuridur, and Torfi Hjartarson: Let’s set the net to catch education
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Karlson, Liisa: Likställd dialog med barnen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Kolu, Kaarina, and Teresia Volotinen: Netlibris – literature circles schools collaborating on the net
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Kärkkainen, Raili: What is it like for children to see together with adults
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Olsen, Jesper: Børn, forbrug og mobiltelefoner
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Pálsdóttir, Anna Hei_a: History, landscape and national identity
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Bastian, Peter: Nærkontakt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Gad, Signe: Live dans flytter noget. Interview med koreograferne Cher Geurtze og Jørgen Carlslund
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Hansen, Finn Thorbjørn: Børnekultur og dannelse
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Høyrup, Ebbe: Hønen og ægget. Helhedstænkning i vores syn på børn og musik
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Juncker, Beth: Gab – det er kedeligt. Om børns smag
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Jørgensen, Eva: Børns møde med den professionelle kunst
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Langsted, Jørn: Ud med børnekulturen – ind med formidling af kunsten i slipsehøjde
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Momme, Elisabeth: At møde mesteren
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Nilsson, Sven: Meningen med livet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Olsen, Ivar Selmer: Det nytter
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Ovesen, Søren: Syngende kaniner. Teater for børn ude & hjemme
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Svendsen, Bjarne Dalsgaard: Om at skrive for børn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Lars Henningsen: Beretninger om leg og fortælling (9-18)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børn og voksne skaber beretninger om leg (19-44)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Animerede fortællinger i streg og voks (45-52)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Video i Versailles (53-62)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Blomsterhandling (63-66)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Boa har fire øjne og den venter på dig under en sten (67-78)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Virtuel fortid, nu, fremtid (79-90)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Viden og visualitet i postmoderne opbrud (91-102)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Tegning som del af relationelle felter (103-136)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Mellem et Trier-website og Ghostbuster-leg (interview) (137-142)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Historiske kvindeskikkelser som billede og forbillede (interview) (143-148)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Fotografi som form og som personligt statement (interview) (149-158)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Da videokameraet blev til et stykke legetøj (159-168)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Kultur i huskeblokke (169-172)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børn mellem kunst og kultur (173-176)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Videokameraet i leg og fortælling (177-180)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Øjeblikke før ordet (181-186)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børnekultur – medielege 1991-2002 (video) (187-188)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: The Video Camera in Play and Narrative (video) (189-192)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Play Culture – Playing Media 1991-2002 (video) (193-194)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Jensen, Louis: Et lille menneske der lyser (7-16)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Carlsen, Claus: Instrumenter (17-20)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Henningsen, Lars: Film uden ord på – Perspektiver på begejstring i et digteværksted (21-30)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Kalakolo – koso: Børns tekster (31-46)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Reiche, Claus & Anne Line Svelle: Fabulerende sprogfornemmeiser – Om udviklingen af et fabulatorium for børn og unge (47-64)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Jeg er med Real Madrid: Billedafsnit (65-82)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Jakobsen, Lise Klink: ‘Jeg er en slange – jeg sniger mig ad et S!’ (83-86)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Mouritsen: Flemming: Fabu-la-hva for noget? – Fabulatorium. Æstetiske processer og børns kultur, performance, arenaer og forskningsperspektiver (87-104)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Langmach, Anne Mette: ‘Jeg er forfatter, jeg skriver bøger’ (105-106)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Juncker, Beth: Det meningsløses meningsfuldhed (107-120)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Viskelæder og blyanter blev glohede – Tanker og notater om fabulatoriet (121-122)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Litteratur til inspiration i skriveværksteder (123-124)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

“Rønne; Karen: Hvor har de det fra? Hvorfra får bøm inspiration og materiale til deres leg med de musikalske udtryksformer? (17-32)”
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Kim Hedemann: Stella Geradehalter – opdragelse til homo sedens (33-52)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Jette Grønbech og Cecilia Vestergaard: På sporet af børns billeder (53-68)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Knudsen, Inger Østergaard: Ta’ så og leg ordentligt! At beskrive leg og forvandle leg til tekst (69-80)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Madsen, Maiken Ellegaard: Børnehavebio i gulvhøjde – om bømehavebøms grin under filmforevisning (81-92)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Bennedsen, Lisbeth: Æstetiske processer i oplevelse og flow (93-106)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Juhl, Ena: Børnekulturpolitik anno 2005 (107-118)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Lauritsen, Kurt Dupont: Hvad grusgraven gemte – om natur, kultur og æstetisk oplevelse (119-128)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Andersen, Erik Bach: Et møde med indbyggerne i kunstens verden. En historie fra KulturrPrinsens workshop med børn (129-140)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Rasmussen, Flemming: Duvrie – sig ikke bjøm. Et syd-samisk eksempel på grænseløst bømeteater (141-152)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Nieslen, Conni: Fortællinger om interaktivitet (153-164)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Thestrup, Klaus: Skærmen ned på gulvet. Medieleg med limousiner, kamera og bradukker (165-178)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Høyer, Anne og Kathrine Assels: I et spændingsfelt mellem ude og hjemme – naturlegepladsen og c:hatrummet som ramme for bøms leg (179-188)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

og Helle Stærmose: Kommunikation, fællesskab og mobilitet (189-190
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Hjort-Petersen, Jens: SMS-generationen og fællesskabet (191-202)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Stærmose, Helle: Mobile læringsrum (203-214)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Bay, Gina: ‘Har de lavet det i Paintbrush?’ (215-228)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Roed, Tove: Fælles på nettet? Bøms brug af virtuelle rum på intemettet (229-242)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Michael: Undervisningens Counter-Strike – om computerspil i danskundervisningen (243-254)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Kallehauge, Per og Jette Nygaard: ‘Det er fordi jeg kan…’ Bømehavebøm og computerspil (255-261)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Anne-Marie Pedersen, Helen Holmes,
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Berit Nørgård: Kunst for andet end kunstens skyld. Et magasin som bindeled mellem unge på hospital
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Beth Juncker: Er udsmykning kunst? Er udsmykning for børn? Er kunst for børn?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Christina Papsø Weber: Muhammeds yndlingssted på Arken. Refleksioner over børn og kunstformidling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Finn Thybo Andersen og Kirsten Dufour, YNKB: ‘Jeg’ og ‘du’. Inddragelse af børn og unge på Ydre Nørrebro
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Gro Ørting: Velkommen til Nactalius. Udvikling af moderne formidling for moderne børn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Helene Illeris: Med fascination som drivkraft. Relationelle møder mellem børn og kunstværker
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Ingelise Konrad: Kunsten i kulturpolitikken
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jette Gejl Kristensen og Maria Bruun: Eventyrlige rum
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jorunn Spord Borgen: Barn og kunstformidling – tradisjoner, begrunnelser og perspektiver
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Tine Seligmann: At komme til stede – lydoplevelsen i centrum!
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Venke Aure: Formidling av bilder til barn – som kunstdidaktisk diskurs
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Wojciech Laskowski: Billeder i matematik – matematik i billeder. 16 elever på Bådsmandsgade Skole: Et postkort-korrespondenceprojekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Astrid Guldhammer: Tværæstetisk samarbejde – to eksempler fra Børnekulturhuset i Århus
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

CD-ROM Myren Gertrud og andre lege og fortællinger
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Ena Juhl: »Ja, jeg har jo nogle kongstanker, jeg ved ikke, om du vil høre om dem?« – interview med chefkonsulent i Børnekulturens Netværk, Jan Helmer-Petersen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Finn Wiedemann: Vi Unge: Mellem sjov og alvor – fra kritisk oplysning og livsstilsformidling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jan Thomsen: »Jeg vidste ikke, der kunne være så meget i en papkasse« – et performativt konference-eksperiment
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Lars Henningsen og Klaus Thestrup: 16 lege – perspektiver på en beretning om leg og fortælling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Michael Jensen: Læsning som design
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Monika Riihelä og Liisa Karlsson: Barn skapar kultur i samverkan
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Povl Bjerregaard: Parodier i legekulturen – et essay
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Rikke Giselsson: Second Life
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Susanne Stein, Eddy Thomsen og Thomas Kruuse: LARP – Live Action Role Play – tre faglige synsvinkler på rollespil og pædagogik blander blod
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Efter 25 års medieleg – Temaredaktionens forord
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Hanne Miriam Larsen: Opdagelsens Øjeblikke – Medieleg som social sansning
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Kirsten Bak Andersen: M som i … – Medieleg, mime, motiv, muligheder, metode og mening
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Kjetil Sandvik: Medieleg af 1. og 2. grad – Mediernes rolle og betydning i børns leg, (peer reviewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Klaus Thestrup (red.): Mediepædagogik i Mejsen – Medielege med kamera og computer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Klaus Thestrup (red.): Synsvinkler – Fra et interview med pædagog Henning Hansen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen og Grete Aagard: Slutbilleder – Efter besøget i Uunt Chiwias
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen, Grete Aagaard og Chiunts: DIGA! Dvd med »Iscenesætter«, »To lege. Kamerajagt og Vi finder billeder«, »Boa og andre dyr« og »Vejbump«
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen: Slangen i vandet – Billeder blandt shuares og deres gæster
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Kiel Bertelsen: Forsinkelse i glas – Refleksive medieprocesser og medialiseret refleksion
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Margareta Rönnberg: Medieleg – Del 1: Et forsøg på begrebsudredning, (peer reviewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Margareta Rönnberg: Medieleg – Del 2: Re-ludering, (peer rewiewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Stine Liv Johansen: Prinsessepiger og popkultur – Medieleg som transmedial intertekstualitet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Beth Juncker, Danmarks Biblioteksskole: Børnekultur i en kulturlivssammenhæng
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

English Summary
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Flemming Mouritsen, Syddansk Universitet: Børnekulturforskning i et historisk og uddannelsesmæssigt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Henriette Vognsgaard, University College Lillebælt : Debat og overvejelser om BiD
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Herdis Toft, Syddansk Universitet: At forske i børne- og ungdomskultur – udfordringer og problemer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Invitation til BiD-seminar 2010
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Jan Helmer, tidl. Kulturministeriet: BiD – i et bruger- og rekvirentperspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Jan Kampmann, Roskilde Universitet: Børnekultur i et institutionsperspektiv – spændingsfeltet mellem leg og læring
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Kim Jerg, University College Syddanmark: BiD – et netværk for børnekulturforskning i Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Stine Liv Johansen, Center for Playware: Børns kultur i forandring – Medierne og det kommercielle i et legekulturelt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Anders Glahn, FU-leder i Område 11 Gellerup/Toveshøj: Gellerup sommeren 2006
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Bilal Abdalla: Digte
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Gina Ewea, studerende og freelanceskribent: Et samlet Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for PET: Respekt, rummelighed og krav
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Jane Korczak, næstformand i 3F: Statsborger og/eller medborger
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Det individuelle og det fælles menneskelige
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Kjeld Holm, biskop i Århus Stift: Håbets vej
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lars Bro, tidligere leder af nærpolitiet i Gellerup: Integration i Gellerup – Samtale med Bilal Abdallah
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lars Olsen, forfatter: Når samfundet polariseres
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lise Egholm, skoleleder på Rådmandsgade Skole: Alle børn skal have lige muligheder
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Negin Bazrafkan, gymnasieelev: Set gennem mine øjne
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Nikolaj Wammen, borgmester i Århus Kommune: Medmenneskelighed frem for alt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Olav de Linde og Jørgen Skov, Bazar Vest: Bazaren i Gellerup
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Rabih Azad-Admad, byrådsmedlem i Århus Kommune: Integration er at se nuancer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Steen Hildebrandt, professor på Aarhus Universitet: Sjælebilledet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Libanon
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Rids af en dansk historie
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Prolog p. 5-6
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Rikke G. Gjærum, Merete Saus og Astrid Strandbu : Kreativitet og medbestemmelse – samhandling mellom unge og barnevernet p. 7-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Rikke Gu_rgens Gjærum og Gro Hilde Ramsdal : Ufrivilligutenforskapogteatralemuligheterforinkludering – om nyskapende forebyggende tiltak for drop-out ungdom p. 17-33
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Else Ma_lfrid Boine : Minoritetskultur i barneverninstitusjon p. 33-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Merete Saus: Miljøarbeidernes betydning for arbeid med ungdommer i barnevernet p. 53-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Jon Arnesen og Rikke Gu_rgens Gjærum: Indre driv og flyt – om betydningen av den estetiske dimensjonen på institusjoner for utsatte barn og unge p. 73- 94o
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Anne Karin Arvola: Kreative verksted om forelskelse – en kunst- og uttrykkspedagogisk tilnærming til bevisstgjøring av unge jenter om forelskelse p. 95-132
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Randi Saasen: Barns oppfatning av omsorg p. 133-150
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Vivi-Ann Pettersen: Hvordan kan du vite hva jeg har behov for? p. 151-168
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Herdis Irene Tobiassen og Rikke Rindahl Bendiksen: Barnevernbarn som ikke ønsker å leve p. 169-182 t
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Robert Myrvang og Sissel Neverland: Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet – hvorfor skjer det så sjeldent? p. 183-204 s
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Epilog p. 206
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Forord p. 5-6
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Martin Blok Johansen og Ole Morsing: Kampen mod det æstetiske udtryks dominans p. 7-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Niels Lehmann: En mangfoldighed af andethedserfaringer – om æstetik på flere måder p. 25-36 o
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Johannes Adamsen: Ambivalenser: Børn og æstetik p. 37-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Mie Buhl og Stine Ejsing-Duun: En tegning af æstetik 2013 p. 53-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Bo Kampmann Walther: Gameplayets anatomi p. 73-91
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Helle Skovbjerg Karoff: Pjat og den euforiske stemning p. 91-104
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Helene Høyrup: Litteratur og literacy mellem trykkekultur og digital forståelse – om mødet mellem nye og gamle børnekulturelle medier p. 105-126e
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Jens-Ole Jensen: Dansens sanselig-æstetiske dannelsespotentiale p. 127-143
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Herdis Toft: Forord p. 5-7
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Indledning p. 7-12
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Projekt Den levende fortællings rum p. 13-26
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Fra space til place – og videre til playce p. 27-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Genius loci: Stedets stemning p. 37-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Affordance – hvordan virker det? p. 65-70
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Legekrop p. 71-74
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Legerum p. 75-90
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Levende legende fortællinger p. 91-122
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Lege- og fortællekultur i institutionelle rammer p. 123-131
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Appendix: Et rum i fem perspektiver p. 133-136
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle ramme