Artikel index

På denne side finder du en oversigt over artikler bragt i tidligere magasiner fra BUKS. Du kan finde forfatter info, samt artikel- titel, dato og udgivelsestidspunkt.
Du kan søge på siden, ved at benytte din browsers søgefunktion (Ctrl+F på windows, eller Cmd+F på Mac). På iPad kan du søge ved at skrive i adressefeltet øverst, og se under “På denne side” nederst i listen af resultater.

Eskildsen, Per: »Dallas«. p. 26-36
BUKS nr. 01 (September 1983)

Fogsgaard, Børge og Lene Schou: »Eventyret om Rødhætte og ulven«. p. l28-151.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Hansen, Andre Wang: »Børn og billeder- Oplæg til Børne- og ungdomskulturmøderække ved Aarhus Universitet, d. 23.11.1982«. p. 3-25.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Lyhne, Erik: »Børn- musik- medier«. p. 37-58.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Mouritsen, Flemming: »Fra folkeeventyr til borgerlig børnelæsning«. p. 72-88.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Møller, Marchen: »Et indlæg i narcissismedebatten«. p. 89-101.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Nielsen, Henrik Kaare: »Narcissisme, automi og emancipation«. p. 102-118.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Rasmussen, Ole Wehner: »Forening af kristendom og fornuft- et problem i det 18. århundredes franske børnelitteratur«. p. 119-127.
BUKS nr. 01 (September 1983)

Stærfeldt, Erik og Henrik Kaare Nielsen: »E. T.- børnemagt på hollywoodsk«. p. 59-71.
BUKS nr. 01 (September 1983)

»Kort rapport om symposiets og seminarets forløb«. p. 103-105.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Bay, Joi: »Generationskamp og ungdommens almengørelse«. p. 95-102.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Hartwig, Helmuth: »Kan kendskabet til ‘ungdomsstilarter’ være til nytte i arbejdet med unge«. p. 42-60.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Hebdige, Dick: »At skjule sig i lyset«. p. 73-94.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Josties, Elke: »Musikalsk hverdagspraksis i en pigegruppe i London«. p. 61-72.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Nava, Mica: »Den sociale orden- piger og fritidstilbud«. p. 6-41.
BUKS nr. 02 (Oktober 1984): Rapport fra Ungdomskultursymposium, September 1983

Carlsen, Benny Bang: >Al> magt til almagtsfantasierne«. p. 4-32.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Jensen, Claus og Lisbeth Saugmann: »Når man har en god historie, er det med at få den skrevet«. p. 82-109.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Karlsen, Hugo Hørlych: »Børns lyst og læring«. p. 33-50.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Langsted, Jørn: »Teater for børn og unge«. p. 51-66.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Mouritsen, Flemming: »Børns sproglige kulturproduktion«. p. 111-135.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Szatkowski, Janek: »Er dramapædagogik nu blevet teater? p. 67-81.
BUKS nr. 03 (Januar 1985): Børns Kulturproduktion

Carlsen, Benny Bang: »Fremtidsstudie-eller samtidsstudie?« En anmeldelse af Egmont Fondens fremtidsstudie: ‘Næste generation- perspektiver for børn, unge og familie’«, p. 66-74.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Frandsen, J oh s. Nørregaard: »Kroppens panser – en præsentation af Jørgen Christian Hansens forfatterskab«. p. 98-103.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Frandsen, Johs. Nørregaard: »Kroppens forbandede dødvægt – et essay om spaltede erfaringer«. p. 4-18.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Langager, Søren C.: »De lige muligheders platform« -Regeringens Ungdomsudvalg: »En fremtidig ungdomspolitik«. p. 40-48.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Morell, Lars: »Subkultur og magtkritik«. p. 20-38.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Saugmann, Lisbeth: »En anmeldelse af Anna Marie Holms og Lone Thaus ‘Børns billedverden’«. p. 92-97.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Stærfeldt, Erik: »Pædagogik og fremtid«. p. 49-65.
BUKS nr. 04 (August 1985)

Vestergård, Mary-Ann: »Rejsen til den fantastiske realisme- en præsentation af Tormod Hauges forfatterskab«. p. 75-91.
BUKS nr. 04 (August 1985)

»SULT- Selvbeskæftigede Unge Ledige Talenter«. p. 91-93.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Carlsen, Benny Bang: » Rockvideoens scenemagikere – et essay om fænomenets reception i den elektroniske tidsalder«. p. 59-79.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Eskildsen, Per: »Hvordan sprænger vi hul i Bilka – når direktøren har sagt at vi ikke må«. p. 49-58.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Glahn, Anders: »Dagen i morgen er aflyst på grund af manglende interesse«. p. 81-89.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Kruse, Anne Mette: »Piger i skolen- mellem modstand og afmagt«. p. 9-32.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Tarp, Karen: »Kunsten at være arbejdsløs«. p. 7-8.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

Thiesen, Gitte: »Fra radioredaktion til mediecenter for unge«. p. 33-47.
BUKS nr. 05 (Oktober 1985): Unges Kulturproduktion

»Ind ad skolens port-et forord«. p. 5-11.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Andersen, Bodil: »Mange børn magter ikke livet i skolefritidsordninger- interview med Birte Kyng«. p. 41-44.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Clausen, Peter: »De 4-8 åriges fremtidige udviklingsmuligheder«. p. 46-63.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Jessen, Carsten: »Ingen læring uden leg-om legens nødvendighed«. p. 81-100.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Jessen, Carsten: »Tidlig skolestart- omtale af en undersøgelse af skolebørn«. p. 13-20.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Mors, Niels: »Vi kan lære af børns kultur«. p. 74-78 .
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Saugmann, Lisbeth: »Børns frihedstrang«. p. 65-72.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Tuft, Karsten: »Børn i familie, daginstitution og skole«. p. 22-39.
BUKS nr. 06 (Juni 1986): Skolestart – Skolefritid

Birch, Annett: »Tegn en større bevidsthed om dig selv!« p. 31-46.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Fromholt, Pia: »Når børn tegner«. p. 9-14.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Frost, Søren: »Socialpædagogik- terapi«. p. 97-106.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Jacobsen, Anne og Hanne Nøhr: »En introduktion til en jungiansk psykoterapeuts arbejde med analyse af somatisk alvorligt syge børns og voksnes tegninger«. p. 15-30.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Jensen, Lena: »Spil op-spring ud!« p. 49-56.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Johansen, Inger: »Anmeldelse af Bodil Havskov Jensen: ‘Børns billeder’«. p. 47-48.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Mühlhausen, Søren: »Musikterapi i en specialpædagogisk referenceramme«. p. 57-96.
BUKS nr. 07 (Februar 1987): Pædagogik – Terapi

Mouritsen, Flemming: »Fortællerrollen i børns fortællinger. Hvori blandt andet også humorens dimension behandles«. p. 7-30.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Klintberg, Bengt af: » Varfor ar Bellmanhistorierna roliga? En textanalys av Bellman- historier bland svenska skolbarn«. p. 32-45.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Romøren, Rolf: » Humoraspekter i førskolebarn fortellinger«. p. 47-76.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Selmer-Olsen, Ivar: »Ugh, ugh, pølse med lugg. Barns vitser og gåter fra et formsynspunkt. Analyser og vurderinger basert på et innsamlet materiale blandt 5-8-åringer i Trondheim«. p. 78-131.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Kvideland, Reimund: »Barns vitsar og gåter frå en sosialiseringssynsvinkel. p. 133-148.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Jessen, Carsten: »list og latter – om børn, bønder og frisættelse af social fantasi gennem komik i litteraturen«. p. 149-172.
BUKS nr. 09 (November 1987): Børn og humor

Dominder, Christine: »Spis majs! Et-nul til dig! Refleksioner om studier af børnefolklore«. p. 26-35.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Hansen, Hanne Marie Dahl: » Hvad skal vi lave? Skyde mus?« p. 36-39.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Hansen, Jens Ager: »Hjemmebane«. p. 41-43.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Jessen, Carsten: »Barnet og kreativiteten- et udkast«. p. 67-90.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

med eventyret«. p. 91-99.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Mouritsen, Flemming: »Betragtninger om leg -løse og faste«. p. 5-13.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Paludan, Helge: »Blot til moro«. p. 62-66.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Paludan, Helge: »Hele byen«. p. 57-61.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Rönnberg, Margareta: »Hvad er galt med He-Man? Supereventyret sammenlignet
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Stærfeldt, Erik: »Barndom i Århus i 50’erne«. p. 14-25.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Tuft, Karsten: »Lege- Mellem familie og marked. Mellem udvikling og udveksling«. p. 44-56.
BUKS nr. 10 (December 1988): Leg

Carlsen, Benny Bang: »Nye synspunkter på rockvideoen«. p. 28-49.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Egerod, Nikolaj: » Computeren, min hverdag«. p. 61-65.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Finnemann, Niels Ole: »Det gode, det onde og det nye«. p. 66-72.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Jessen, Carsten: »Børns kultur i en computerverden«. p. 74-93.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Mouritsen, Flemming: »Sådan set ligner det hverdagslivet helt fint. Fiktioner på bogstaver og elektroner«. p. 51-60.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Rönnberg, Margareta: »1V er en form for leg«. p. 7-26.
BUKS nr. 11 (Februar 1989): Børn, unge og nye medier

Eskildsen, Per: » Lyd/dias- et spændende medie i arbejdet med børn og unge«. p. 5-120.
BUKS nr. 12 (April1989): Lyd/Dias – et spændende medie i arbejdet med børn og unge

Koca, Fatma: »Et land«. p. 7.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Akkaya, Ali: »Barndommen i Anatolien«. p. 9-22.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Karanfil, Ahmed:» Den dag kilden var tørret ud, og der skulle hentes vand, og . . . « . p. 23-26.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Kultur og identiteter«. p. 27-40.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Akkaya, Ali: »De har solgt os til udlandet«. p. 41-43.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Om-verdener«. p. 44.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Citirikkaya, Sonay (interview med): »Man må kende sin egen kultur- godt!«. p. 45-51.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Wang, Hanne: »Tyrkiske småbørn i Gellerup«. p. 52-70.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Hatice, Bedri og Caspers mor (interview med): »Danskerne er mennesker ligesom os!«. p 71-76.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Kristensen, Lise: »At være åben eller ikke«. p. 77-78.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Baykara, Mehmet: » Indvandrerbarnet og den danske skole«. p. 79-89.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Gaardhøje, Janne, Lene Larsen og Gerd Støving: »Fremmedsprogede muslimske kvinder i Ishøj, Udviklingsarbejde- i Ishøj Ungdomsskole«. p. 90-98.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Nedergaard, Helen: »Sprogvanskeligheder«. p. 99.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Saugmann, Lisbeth: »Byfest i Gerze«. p. 101-104.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Støving, Gerd: »Nutidens nomader«. p. 105.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Petersen, Anne: »Anmeldelse af Christian Horst (red.): ‘Den flerkulturelle udfordring- Socialisation og børn fra etniske mindretal’«. p. 105-108.
BUKS nr. 13 (September 1989): Tyrkiske børn og unge i Danmark

Birkebæk, Bente: »Hvis man blander ketchup og remoulade, får man orange«. p. 43- 54.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Brandt, Per Aage: »Barndommens kunst«. p. 1-2.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Distler, Flemming: »Digtrecitation i opdragelseskunsten«. p. 71-79.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Døssing, Ling: »Processen og samværet skaber meningsfulde produkter«. p. 69-70.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Hansen, Andre Wang: »Kæpheste og dinoriders«. p. 3-13.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Have, Henrik: »Kunsten i barnet«. p. 14-16.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Holm, Anna Marie: »Æstetik? Det er noget, man bruger til at holde bukserne oppe med«. p. 32-39.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Kjærsgaard, Bent og Anna Marie Holm (samtale mellem): »T a’ chancen. Om erfaringer fra projekt ‘Himlen over Bispebjerg’«. p. 17-30.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Kruse, Thomas: »En kunstner på skolen er bedre end ti kunstige skoler«. p. 57-67.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Nielsen, Elisabeth Bjørn: »Den er begyndt- sådan stille og roligt«. p. 4<M2.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Pedersen, Grethe: »Kunstens rolle i barnets liv- kunstværket i undervisningen«. p. 91-99.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Pedersen, Kristian: »Har børn brug for kunstnere?«. p. 80-90.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Østergaard, Bente: »Kunsten og gamle ostemadder«. p. 55-56.
BUKS nr. 14 (December 1989): Børn, kunst og kunstnere

Bendixen, Anette og Henny Stouby: »’Skiønheden og Bæstet’. Et eksemplarisk lærestykke i den borgerlige pigeopdragelse i slutningen af 1700-tallet«. p. 40-51.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hansen, Andre Wang: »Sølvklar Tåge i spejlet Bag Spejlet«. p. 84-90.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hansen, Jens Ager: »Klosterjægeren. Manden som dreng«. p. 91-97.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Hulgård, Esben: »’Vi vil flyve’. Om Egon Mathiesens billedbøger«. p. 98-105.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Mouritsen, Flemming: »Det principielle kirsebær. Analyse af et typeeksempel på en af børnelitteraturens hovedgenrer: Den moralske fortælling fra 1700-tallet«. p. 4-15.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Nake, Bo: »Drengen som gentleman. Kaptajn Marryat og Peter Simple«. p. 71-83.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Richter, Dieter: »Til Eulenspiegel. Den asociale helt og pædagogerne«. p. 52-70.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

Stærfeldt, Erik: »Myten Robinson Crusoe«. p. 16-39.
BUKS nr. 15 (April 1990): Børnelitteratur – klassikere og historie

»Iranske lege«. p. 1-16.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Tamilske lege«. p. 17-23.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Vietnamesiske lege«. p. 24-31.
BUKS nr. 16 (Juni 1990): Lege som kulturfaktor

»Børnekulturpolitik, forvaltning og projekter i lokalområdet«. Workshop v/ Carsten Tromborg og Jan Helmer-Petersen. p. 70-75.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Børns legekultur«. Workshop v/ Ivar Selmer-Olsen. p. 89-98.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Elektroniske medier og film«. Workshop v/ Margareta Rönnberg. p. 7__4.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Idræt som kulturudøvelse«. Workshop v/ Claus Bøje. p. 66-69.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Legetøjsindustri og kommerciel børnekultur«. Workshop v/ Jørgen Bruhn. p. 99-104.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Rapport vedrørende ‘Center for Børne- og Ungdomskulturstudier’«. p. 26-44.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Stil og livsformer«. Workshop v/ Bjarne Kildegård. p. 105-108.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Traditionelle børnekulturmedier: børnebøger m. V. «. Workshop v/ Torben Weinreich. p. 85-88.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

»Uddannelse og efteruddannelse inden for børne- og ungdomskulturområdet«. Workshop v/ Jørn Langsted og Niels Mors. p. 61-65.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Langsted, Jørgen: »Børne- og Ungdomskulturstudier ved Aarhus Universitet. Institutionelle betingelser- set fra sidelinjen«. p. 12-16.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Mjaavatn, Per Egil: » Børnekulturforskningen i Norge«. p. 55-60.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Mouritsen, Flemming: »Forskning og uddannelse indenfor børne- og ungdomskulturområdet«. p. 17-25.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Qvortrup, Jens: » Barndomsforskning i europæisk perspektiv«. p. 45-54.
BUKS nr. 17 (November 1990): Forskning – Uddannelse – Børne- og Ungdomskultur

Hansen, Jens Ager: »Fire historier om barndom og voksenliv«. p. 9-17.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Mouritsen, Flemming: »Børnekultur«. p. 19-22.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Qvortrup, Jens: »De kostbare børn«. p. 23-33.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Sørensen, Anne Scott: »En leg med kønnet – om tradition og fornyelse i ungdomskulturerne«. p. 35-57.
BUKS nr. 18 (December 1990): Ekstrapost

Bryrup, Kate, Me Michelsen og Henriette Weitemeyer: »Gennembryd Spejlet!«. p. 61-69.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Dahl, Kirsten: » Hvordan står det til med børne- og ungdomsteaterforskningen?«. p. 95-103.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Eggert, Anette: »Børneteatret ud af gymnastiksalene!«. p. 19-21.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Gredal, Pia: »Afrika set med blå øjne«. p. 55-60.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Hagnell, Viveka: »Om Torbjørn Egners ‘Folk og Røvere i Kardemommeby’«.p. 43-48.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Hauger, Helle: » Teater med børn«. p. 71-75.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Jacobsen, Bent: » En teaterpolitik for børn?«. p. 85-89.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Juncker, Beth: »Et børneteater på nye veje«. p. 23-27.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Kath, Gitte: »Et aktivt publikum, som er meddigtende- Om det visuelle i børneteatret«. p. 49-53.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Kjølner, Torunn: »Drama og teater – Duell med to vinnere? Teater-i-undervisningen’ som eksempel«. p. 77-83.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Nusselein, Ray: »For at forstå bruger man hovedet«. p. 33-35.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Ramløse, Michael: »Tåler børn at se sandheden? Tåler vi flere løgne?«. p. 29-31.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Rothlin, Anne: »At tale til ungdommen«. p. 37-41.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Schultz, Per: » Fiktive børn – og børns fiktion«. p. 91-93.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Schwoon, Biba: »Børneteatrets historie- et blik på tværs«. p. 9-17.
BUKS nr. 19 (April1991): Børn og teater

Henriques, Hanne, Jørgen Land Hansen og Erik Teglbjærg: »Fritidshjemmet betragtes som fælles ejendom – Fritidshjemmet Baunegården i Albertslund beskrevet af tre forældre 1987 «. p. 73-89.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Johnsen, Gudrun: » ‘Ve’ du klippe en stjerne til mig?’- Uddrag fra bogen, 1988«. p. 11-16.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Kaels, Finn: » Pædagogik anno 1973 – et tidsbillede«. p. 63-71.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Kühnel, Ove (red.): »At finde ind til det gode i barnet- Interview med Margrethe Christiansen til DR, 1947«. p. 9.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Saugmann, Lisbeth: »To børnehaver«. p. 17-29.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Schjødt, Birte: » Børn spilder ikke tiden med at vente!- Udviklingen i en børnehave i perioden 1980-90«. p. 91-97.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Stærfeldt, Erik (red.): » Integrerede institutioner en nyhed. Interview med Inga Hågensen, forhenværende leder på den integrerede institution ‘Silkeborgvej 342′ «. p. 53-62.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: » Portræt af en vuggestue – Interview med Kirsten Juul og Elsebet Herborg Krogh«. p. 31-51.
BUKS nr. 20 (Juni 1991): Danske daginstitutioner efter 1945 – erindringsbilleder

Birkebæk, Birthe: » Hvis der var en flot sild på skolen- Om teenagepigers skriftlige kulturudtryk«. p. 51-59.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Hansen, Jens Ager: » Interferens«. p. 9-14.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Johnsen, Helle: » Hvad de dog fortæller, de børn – Om gru, gys, masser af fnis og også lidt om den voksne, der ikke lo så meget«. p. 15-25.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Laursen, Inge: » Spontansang – Et udtryks- og kommunikationsmiddel«. p. 27-38.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Petersen, Anne: »At lege radio – Om to lege med en båndoptager«. p. 61-66.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Petersen, Lene Bonde og Jette Molbech: » Børnerideklub«. p. 67-79.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Quist, Karen: »Uskyldens børn- Uskyldsbegrebet set fra sidelinien«. p. 81-90.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Smith, Lone Norlander og Eva Bæk Pedersen: »Usynlige fortællinger«. p. 39-49.
BUKS nr. 21 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (1)

Bendixsen, Anette, og Henny Stouby: » livet i frikvarteret«. p. 75-87.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Epstein, Ed: »’Fordi jeg kan li’ det, professor’- En legeundersøgelse«. p. 61-73.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Nielsen, Erik Kaas: »Børn og traditioner- Om børns fortællinger«. p. 9-26.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Pedersen, Christian: »Jeg er s’ gu Superman- En analyse af rolleleg«. p. 45-60.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Vang, Henrik Tarp: »Knallertkultur«. p. 27-35.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

Vestergaard, Cäcilia Wust: »Sophie- Brudstykker af en 3-årigs ‘dagbog’«. p. 37-44.
BUKS nr. 22 (November 1991): Dengang jeg var usynlig… (2)

» Kønskulturen som uddannelseskultur- en interviewundersøgelse«. p. 93-121.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønskulturerne- om børns og unges netværk«. p. 25-44.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »De litterære kønstraditioner- om ungdomslitteraturen før og nu«. p. 45-61.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Køn, undervisning og uddannelse- om teorier og metoder«. p. 79-91.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønnet og ungdomsmedierne- om rockvideoen og megastjernen«. p. 63-78.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

Anne Scott Sørensen: »Kønnets kultur – Om unge og ungdom »Kønnet- en psykologisk forklaring«. p. 9-23.
Tidskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 23 (Juni 1992): Kønnets kultur – om unge og ungdom

»Den regulerede landsby«. p. 99-110.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Dørene åbnes for legene – 1800-tallets nye offentlighed«. p. 59-67.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Loyale udsagn«. p. 69-83.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Omtolkninger«. p. 31-57.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Overvejelser og tolkninger – Indledning«. p. 9-30.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Vider og vedtægter- Loyale aftaler«. p. 85-98.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

» Lovforbud rettet mod lege- og festkulturen«. p. 123-190.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 25 (November 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (1)

»Gamle minder«. p. 191-239.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 26 (December 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (2)

»Love, moral og erindringer- Indledning«. p. 117-121.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 26 (December 1992): Karsten Tuft: Legealder og levealder – et landskabsbillede (2)

»Kommentar til Danboldts foredrag« v l Bertil Sundin. p. 45-49.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Alver, Bente Gullveig: » Kvalitativ metode: En dør til børns virkelighed?«. p. 83-92.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Bøgh, Charlotte: » Barnet som informant. Kommentar til Tillers foredrag«. p. 77-82.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Danboldt, Gunnar: »Bilde som fortelling«. p. 17-37.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Ekrem, Carola: »Hur anvanda barnteckningar? Kommentar til Danboldts foredrag«. p. 39-43.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Selmer-Olsen, Ivar: »Om stier og landskap – om det man finner og om det man bærer med seg på reisen«. p. 51-62.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

Tiller, Per Olav: » Studium av barnekulturens vilkår- barnet som informand«. p. 63-75.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 27 (September 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (1)

» Kommentar til Qvortrups foredrag« v/ Åse Enerstvedt. p. 85-90.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Aasebø, Turid Skarre: » Kampen mellom det gode og det onde. Kommentar til Rönnbergs foredrag«. p. 41-46.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Enerstvedt, Ase: » Norske barns kategorisering av lek«. p. 53-73.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Jessen, Carsten: » Børn, mediekompetencer og nye udtryksformer. Kommentar til Rönnbergs foredrag«. p. 47-52.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Mouritsen, Flemming: » l dag er min mor død – Legekultur og udviklingskonstruktion«. p. 91-109.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Qvortrup, Jens: » Er kultur for børn?«. p. 75-83.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Rönnberg, Margareta: » Vilka ar egentligen skillnaderna mellan att leka och att se på TV?«. p. 7-40.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 28 (Oktober 1993): Ivar Selmer-Olsen (red.): Børns kultur – rapport fra en nordisk konference (2)

Flensborg, Karin: » Eventyret – Dets betydning for børn og forældre i dag«. p. 45-53.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: » Computeren i børns kultur«. p. 11-15.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: » Guldkorn og lemminger – Om computerspil. p. 17-19.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Jessen, Carsten: »Piger som computereksperter«. p. 93-103.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Melbye, Birgitte: » Børn er mærkelige«. p. 9-10.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Mouritsen, Flemming: » Pigeleg – drengeleg«. p. 83-92.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Mouritsen, Flemming: »Draculas død – Børnefortællinger på skrift«. p. 21-31.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Pedersen, Kjeld: » Børns frirum – Mellem skole og fritidshjem«. p. 73-82.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Toft, Herdis: »At fortælle for børn«. p. 33-43.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Tuft, Karsten: » Almindelige overvejelser om lege«. p. 55-71.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 29 (November 1993): Krummer i DR – om børn og unges kultur

Coninck-Smith, Ning de: »Legeteorier, leg og legepladser- Fra 1850 til 1950«, p.19-32.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Frandsen, Johs. Nørregaard: »Forførelse og modstand- Gaden som symbol i ungdoms- og rockkulturen«, p. 97-113.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Glerup, Jørgen: »Hvad er det for et spil, vi spiller?- Om de skiftende skolekulturer og deres konstruktioner af barndom og ungdom«. p. 33-44.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Jessen, Carsten: »Kulturpolitik er den bedste socialpolitik- Noter til SUM-projekter«. p. 45-59.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Mouritsen, Flemming: »Drengeleg og actionmen«. p. 9-17.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Pryds, Henning: » Melrose Place- Blot en Soap eller historien om, hvordan jeg fandt mine sande venner«. p. 75-95.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Sørensen, Anne Scott: »Kønnets implosion i ungdomskulturen«. p. 61-73.
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 30 (November 1993): Børn og leg / Ungdom og medier

Birgit Wanting: ABC -Pigen faldt i sne – ABC’en – en upåagtet klassiker -Eksempler fra ABC’ens udvikling i Danmark. p. 85-108
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Bo Nake: Skatteøen -Dagdrøm og æstetik. p. 9-36
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Finn Barlby: Den syngende vrede – Om lidenskaben som fortælling, fortællingen som lidenskab. p. 109-116
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Flemming Mouritsen: Dansk børnelitteratur i 1700- og 1800-tallet. p. 117-
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Ib Johansen: Alice i troldspejlet – Lewis Carroll’s Alice-bøger og den litterære kanon. p. 37-66
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Jens Ager Hansen: Bander på sporet af borgerskabet – Spejderbogen. En Haandbog i godt Borgerskab. p. 79-84
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

Steffen Mossin: Den dumme, dumme phantasie. p. 67-78
Tidsskrift for Bøme- & Ungdomskultur nr. 31 (Juni-Juli 1994): Børnelitteratur 2 – klassikere og historie

!vy Schousboe: Den onde leg – En udvidet synsvinkel på legen og dens funktioner. p. 53-78
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Ann-Carita Evaldsson: Lek, språkbruk, dispyter… – skamt och hemligheter hos 7-10 åringar. p. 79-102
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Bo Lindqvist: Koder i den dolda skolkulturen. p. 9-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Kjetil Steinsholt: En mulig kategorisering av lek? Leken spilleglede? – Et forsøk på å skape system i et brogete landskap. p. 35-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Kåre Rørhus: Mediekultur som ungdomskultur – eller omvendt? – Om ungdom og idolpåvirkning. p. 17-34
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Trond-Viggo Torgersen: Hvor barnslig kan man bli? . p. 103-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 32 (November1994): Kulturelle koder hos børn og unge

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Går det att leka på dagis? – Projektet »Leken som pedagogisk metod i forskolan«. p. 97-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Lek från vaggan till graven – Om leken som fenomen genom hela livet. p. 59-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Faith Gabrielle Guss: Teaterkunstens oldemor? – En estetisk tilnærming til lek. p. 9-44
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Ivar Selmer-Olsen: Barns kultur og barnet i samfunnskulturen. p. 73-96
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Kjetil Steinsholt: Hva har formet vår forståelse av lek i Norden? – En filosofisk og kulturell innfallsvinkel. p. 45-58
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 33 (November 1994): Bare lek?!

Anne-Mette Kruse: Er drenge bare drenge? – Refleksioner over Bertill Nordahls bog ))Hankøn i skolen«. p. 65-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Anne-Mette Kruse: Hvordan er det med de der forskelle på piger og drenge? – Interviewsamtale med professor Harriet Ejerrum Nielsen. p. 51-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Bengt af Klintberg: Mysterlous Leads – A New Genre and Its Background in Folklore and Popular Culture. p. 37-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Hugh Cunningham: The Rights of the Child -A Historical View. p. 25-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Kulturministeriets Arbejdsgruppe om Børn og Kultur: Forskningspolitisk oplæg for børnekulturområdet – En status og overvejelser om en styrkelse af børnekulturforskningen. p. 9-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 34 (December1994): Børnekultur – forskning, køn og barndomshistorier

Birgitte Holm Sørensen: Børns reception af medier. p. 37-44
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Carsten ]essen: Computeren i børnehaven – Rapport fra et forsøgsprojekt. p. 45-62
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Henning Pryds : Real World – Når vi bliver »Virkelige« for hinanden. Om demokratisering og interpretationsret i TV. p. 91-108
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Jan Esmann og Carsten ]essen: Cyber-psykose. En debat om computerspil og medievold. p. 109-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Kenneth Hansen: Asgård – Et forslag til anvendelse af sociokulturelle resurser ved overføring af informationsteknologisk kompetence i nye indlæringsmiljøer. p. 63-90
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Per Eskildsen: Costa Kalundborg. p. 11-18
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Per Eskildsen: Den allersidste dans – en mediedag med 4 8 børn. p. 19-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 35 (August 1995): Børn og medier

Andre initiativer i Danmark (77)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Bilag. p. 77-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Sabro (19)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Samsøgadekvarteret (24)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børn i Skejby (30)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Børnekulturen. p. 37-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den lokale forankring (32)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den moderne markedsplads (41)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Den voksne diskurs. p. 69-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Et eksempel (51)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Folkene bag rapporten (12)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Forhandlingskunsten (58 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og fremtid (18 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og Fremtid (23)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Fortid og Fremtid (29)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Frikvarter (55)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Hjemmet (45)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Hvad er børnekultur (13)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Indledning. p. 11-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Konklusion. p. 73-74
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Legen. p. 51-54
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Litteratur. p. 75-76
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Metode (13)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Midtbyen (23)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Mødesteder (42)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Ny teknologi (59)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Organiserede aktiviteter (43)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Projektets forløb (14)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Rammerne for indianerlegen (53)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Revner og sprækker. p. 55-68
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sabro , Midtbyen og Skejby. p. 17-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sabro (17)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Samlermani (57)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sjove , kedelige og farlige legesteder… Midtbyen (94)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Sjove , kedelige og farlige legesteder… Skejbyområdet (96)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Skejby (28 )
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Spørgeskemaundersøgelsen (79)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Søskende (61)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 36 (September 1995): Ed Epstein, Henrik Tarp Vang, Hanne Trosborg Rasmussen: I revner og sprækker

Bjørg Kjær: Børnekultur og kulturbegreb – Nogle overvejelser om teori og praksis. p. 85-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Karsten Tuft: Det legende – det kunstneriske – Leg, kunst, pædagogik, æstetik. p. 39-56
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Martin og Jørgen Glerup: Ungdomskulturelle formationer – Om skole-/ungdomskultur?. p. 25-38
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Niels D. Lund: Ungdomsbog og ungdomsskildring – Om en pyrrhussejr i bibliotekssystemet. p. 57-84
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Ning de Coninck-Smith : Barndommens historikere – I midten af 1990’erne. p. 11-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 37 – (November 1996): Børn og opdragelse

Beth Juncker: Mod et nyt børnekulturelt paradigme. p. 9-20
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Carsten ]essen: Børn bruger TV. p. 73-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Carsten ]essen: Drenge, piger o g computerkultur. p. 51-54
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Flemming Mouritsen: Børnekultur, omsætning o g udøvelse. p. 55-60
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Henrik Tarp Vang: Begrebet barndom og ny teknologi. p. 61-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Lars Henningsen: Børnekultur og pædagogisk praksis. p. 65-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Lis Faurholt og Carsten ]essen: Doom i Havnbjerg – Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer. p. 21-50
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 38 – (December 1996): Børn og ny teknologi

Coninck-Smith, Ning de: Familien – valget og forskningen. p. 109-114
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Gleerup, Jørgen: Kultur og læring – Kulturbegreb i forhold til børn og unge, institutioner og pædagogik. p. 44-63
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Guss, Faith Gabrielle: Kulturell interaksjon mellom teater for barn og barns dramatiske lekekultur. p. 77-97
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Jessen, Carsten: Fortolkningsfællesskaber – børns og unges reception af computerspil. p. 11-25
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Juncker, Beth: At drille en genre. Moderne børnelitteratur på nye veje. p. 115-
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Mouritsen, Flemming: ‘Har børn behov for alt det legetøj?’. p. 98-108
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Sørensen, Anne Scott: ‘Det er dig selv, der er der- – rollespil som medie og markør i ungdomskulturen. p. 26-43
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Ziehe, Thomas: God anderledeshed. p. 64-76
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 39 – (December 1996): Kulturel interaktion

Bjerregaard, Povl: Englen, Jackson og plastikposen – om børn og medievitser
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Carlsen, Benny Bang: Den psykomekaniske fortælling. Om ‘The Wall’ – forløberen til musikvideoen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Nielsen, Henrik Kaare: Kulturel modernitet og ungdomskultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Nielsen, Kaare W.: Spontansang – legekulturens lydspor. Tre synsvinkler på småbørns musikalske udtryk
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Olesen, Jesper: Drenge ser video. Forbindelser mellem tekst, seer og kontekst i en vennegruppe
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Tiedje, Thomas: Ned med de fede – den danske hip hop lyrik, -sprog og -kultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Wiedemann, Finn: ‘Is there anybody out there’. Pink Floyd, The Wall – om ungdomsbegrebet før og nu
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Wiedemann, Finn: Den symbolske medspiller – det gymnasiale uddannelsesfelt som eksempel
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 40 – (1999): Tolkning og fællesskab

Bayer, Søs: Fra legetøj til læretøj – om legens didaktisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Braae, Ellen: Skolernes udearealer – en nærliggende ressource
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Evaldsson, Ann-Carita: ‘Ja:, då ska du ut U:::T!’. Ramar, regler och identitetsspel i flickors regellekar
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Guss, Faith Gabrielle: Drama Performance in Children’s Play-Culture, in Light of Folk-Cultural Aesthetics
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Kampmann, Jan: Den moderne barndom og legens kulturelle betydning
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Nielsen, Kristian Berg: Den glemte skolearkitektur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Rönnberg, Margareta: Mediernas och barnens lekar. Från lek med kroppen till föreställningar inne i huvudet?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Steinsholt, Kjetil: Lek som karneval og farse?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Sørensen, Anne Scott: Rollespil – leg, spil og æstetisk kultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Tuft, Karsten: Børns leg?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 41 – (2000): Plads til leg

Brudal, Paul Jan: Ressursene i det mørke
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Jónsson, Jón og Rakel Pálsdóttir: Det skrækkelige i islandsk folketro: Udvikling og funktion
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Klintberg, Bengt af: Barns rädslor förr och nu
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Larsmo, Ola: Det skrämmande och sublima i populärlitteraturen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Punamäki, Raija-Leena : Drömmar hos barn med traumatiska erfarenheter
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Stattin, Jochum: Rädslans estetik
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Sørensen, Anne Scott: Skrækkens scenarier i fantasi- og computerspil
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 42 – (2001): Børn og rædsel

Alanen, Leena: Reflexivity and the social study of childhood
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Alver, Bente Gullveig: Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

BIN-Norden – en historisk och kulturell kontekstualisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Ekrem, Carola, Vebjørg Tingstad og Helle Johnsen:
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Hjemdahl, Kirsti Mathiesen: Temaparkene som uttrykk for en nordisk barndom
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Hultqvist, Kenneth: From the people’s home to the pupil’s home? The cultural child, the enabling state and the lateral tower of observation
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Juncker, Beth: Forskernetværk – mangfoldighed?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Mouritsen, Flemming: Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Smith, Jon: Forskersubjekt, lærersubjekt, elevsubjekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Steinsholt, Kjetil: It’s all right, ma (I’m only bleeding). Hverdagslige refleksjoner over barndoms- og barnekulturforskningen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Tufte, Birgitte: Erfaringer fra et tværfagligt forskningsprojekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 43 – (2001): At forske i en bevægelig verden – refleksivitet i børnekulturforskningen

Konzack, Lars: Rolle, leg, spil og genre – et legekulturelt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Lindqvist, Per: Rollspel – ett ungdomspsykiatriskt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Pargman, Daniel: MUD – det datorbaserade rollspelet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Sørensen, Anne Scott: Leg, spil og æstetisk kultur – en introduktion. Rollespil som fortællende medie – et narrativt og mediekulturelt perspektiv. Skrækkens æstetik i fantasi- og computerspil – et æstetisk perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Öhlund, Thomas: Rollspel som fritidskultur – ur ett socialpsykologiskt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 44 – (2002): Troldmandens nye lærlinge – fantasi- og computerspil

Ida Wentzel Winther: Hjem som billede
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Henrik Kaare Nielsen: Refleksivitet, æstetisk praksis og leg
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Thomas Lind Laursen: Om at holde et kamera og bære et vidnesbyrd
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Lars Henningsen: Så gør jeg sådan her, nærmest…
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Scener omkring et kamera
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Lars Kiel Bertelsen: Om at lege med medier
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Klaus Thestrup: Kameraet som kampvogn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Hanne Miriam Larsen: Det intersubjektive kamera
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Steen Salomonsen: Billeder træder dansen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Vibeke Vogel: Under vinger af iscenesættelse
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Børnekultur – medielege
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45 – (2002): STILL omkring kameraet

Borgström, Britt-Marie: Deltagende förmedling på jamtli
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Buckingham, David: After the death of childhood
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Christensen, Nina: Fictive childhoods
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Enochsson, AnnBritt: Seen through other eyes
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Futtrup, Dorte: Børn, sprog og mundtlig fortælling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Guss, Faith Gabrielle: Cognito sensitiva
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Hansen, Flemming, og Jens Carsten Nielsen: Danish children’s upbringing as consumers
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Høyrup, Helene: What is said to be good children’s literature
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Jensen, Henrik Broue: Eventyrritualisering
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Johannsdottir, Thuridur, and Torfi Hjartarson: Let’s set the net to catch education
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Karlson, Liisa: Likställd dialog med barnen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Kolu, Kaarina, and Teresia Volotinen: Netlibris – literature circles schools collaborating on the net
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Kärkkainen, Raili: What is it like for children to see together with adults
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Olsen, Jesper: Børn, forbrug og mobiltelefoner
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Pálsdóttir, Anna Hei_a: History, landscape and national identity
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 46 – (2003): Efter barndommens død

Bastian, Peter: Nærkontakt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Gad, Signe: Live dans flytter noget. Interview med koreograferne Cher Geurtze og Jørgen Carlslund
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Hansen, Finn Thorbjørn: Børnekultur og dannelse
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Høyrup, Ebbe: Hønen og ægget. Helhedstænkning i vores syn på børn og musik
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Juncker, Beth: Gab – det er kedeligt. Om børns smag
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Jørgensen, Eva: Børns møde med den professionelle kunst
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Langsted, Jørn: Ud med børnekulturen – ind med formidling af kunsten i slipsehøjde
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Momme, Elisabeth: At møde mesteren
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Nilsson, Sven: Meningen med livet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Olsen, Ivar Selmer: Det nytter
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Ovesen, Søren: Syngende kaniner. Teater for børn ude & hjemme
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Svendsen, Bjarne Dalsgaard: Om at skrive for børn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 47 – (2004): Kultur for børn – børns møde med professionel kunst

Lars Henningsen: Beretninger om leg og fortælling (9-18)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børn og voksne skaber beretninger om leg (19-44)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Animerede fortællinger i streg og voks (45-52)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Video i Versailles (53-62)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Blomsterhandling (63-66)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Boa har fire øjne og den venter på dig under en sten (67-78)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Virtuel fortid, nu, fremtid (79-90)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Viden og visualitet i postmoderne opbrud (91-102)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Tegning som del af relationelle felter (103-136)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Mellem et Trier-website og Ghostbuster-leg (interview) (137-142)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Historiske kvindeskikkelser som billede og forbillede (interview) (143-148)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Fotografi som form og som personligt statement (interview) (149-158)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Da videokameraet blev til et stykke legetøj (159-168)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Kultur i huskeblokke (169-172)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børn mellem kunst og kultur (173-176)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Videokameraet i leg og fortælling (177-180)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Øjeblikke før ordet (181-186)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Børnekultur – medielege 1991-2002 (video) (187-188)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: The Video Camera in Play and Narrative (video) (189-192)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Lars Henningsen: Play Culture – Playing Media 1991-2002 (video) (193-194)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 48 – (2005): Display. Refleksivitet – Intersubjektivitet –Visualitet

Jensen, Louis: Et lille menneske der lyser (7-16)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Carlsen, Claus: Instrumenter (17-20)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Henningsen, Lars: Film uden ord på – Perspektiver på begejstring i et digteværksted (21-30)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Kalakolo – koso: Børns tekster (31-46)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Reiche, Claus & Anne Line Svelle: Fabulerende sprogfornemmeiser – Om udviklingen af et fabulatorium for børn og unge (47-64)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Jeg er med Real Madrid: Billedafsnit (65-82)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Jakobsen, Lise Klink: ‘Jeg er en slange – jeg sniger mig ad et S!’ (83-86)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Mouritsen: Flemming: Fabu-la-hva for noget? – Fabulatorium. Æstetiske processer og børns kultur, performance, arenaer og forskningsperspektiver (87-104)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Langmach, Anne Mette: ‘Jeg er forfatter, jeg skriver bøger’ (105-106)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Juncker, Beth: Det meningsløses meningsfuldhed (107-120)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Viskelæder og blyanter blev glohede – Tanker og notater om fabulatoriet (121-122)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

Litteratur til inspiration i skriveværksteder (123-124)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 49 – (2005): Ord uden hest – æstetiske processer i et omrejsende fabulatorium

“Rønne; Karen: Hvor har de det fra? Hvorfra får bøm inspiration og materiale til deres leg med de musikalske udtryksformer? (17-32)”
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Kim Hedemann: Stella Geradehalter – opdragelse til homo sedens (33-52)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Jette Grønbech og Cecilia Vestergaard: På sporet af børns billeder (53-68)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Knudsen, Inger Østergaard: Ta’ så og leg ordentligt! At beskrive leg og forvandle leg til tekst (69-80)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Madsen, Maiken Ellegaard: Børnehavebio i gulvhøjde – om bømehavebøms grin under filmforevisning (81-92)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Bennedsen, Lisbeth: Æstetiske processer i oplevelse og flow (93-106)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Juhl, Ena: Børnekulturpolitik anno 2005 (107-118)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Lauritsen, Kurt Dupont: Hvad grusgraven gemte – om natur, kultur og æstetisk oplevelse (119-128)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Andersen, Erik Bach: Et møde med indbyggerne i kunstens verden. En historie fra KulturrPrinsens workshop med børn (129-140)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Rasmussen, Flemming: Duvrie – sig ikke bjøm. Et syd-samisk eksempel på grænseløst bømeteater (141-152)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Nieslen, Conni: Fortællinger om interaktivitet (153-164)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Thestrup, Klaus: Skærmen ned på gulvet. Medieleg med limousiner, kamera og bradukker (165-178)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Høyer, Anne og Kathrine Assels: I et spændingsfelt mellem ude og hjemme – naturlegepladsen og c:hatrummet som ramme for bøms leg (179-188)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

og Helle Stærmose: Kommunikation, fællesskab og mobilitet (189-190
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Hjort-Petersen, Jens: SMS-generationen og fællesskabet (191-202)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Stærmose, Helle: Mobile læringsrum (203-214)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Bay, Gina: ‘Har de lavet det i Paintbrush?’ (215-228)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Roed, Tove: Fælles på nettet? Bøms brug af virtuelle rum på intemettet (229-242)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Jensen, Michael: Undervisningens Counter-Strike – om computerspil i danskundervisningen (243-254)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Kallehauge, Per og Jette Nygaard: ‘Det er fordi jeg kan…’ Bømehavebøm og computerspil (255-261)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 50 – (2005): Børne- og ungdomskultur, æstetiske processer og medier

Anne-Marie Pedersen, Helen Holmes,
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Berit Nørgård: Kunst for andet end kunstens skyld. Et magasin som bindeled mellem unge på hospital
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Beth Juncker: Er udsmykning kunst? Er udsmykning for børn? Er kunst for børn?
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Christina Papsø Weber: Muhammeds yndlingssted på Arken. Refleksioner over børn og kunstformidling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Finn Thybo Andersen og Kirsten Dufour, YNKB: ‘Jeg’ og ‘du’. Inddragelse af børn og unge på Ydre Nørrebro
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Gro Ørting: Velkommen til Nactalius. Udvikling af moderne formidling for moderne børn
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Helene Illeris: Med fascination som drivkraft. Relationelle møder mellem børn og kunstværker
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Ingelise Konrad: Kunsten i kulturpolitikken
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jette Gejl Kristensen og Maria Bruun: Eventyrlige rum
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jorunn Spord Borgen: Barn og kunstformidling – tradisjoner, begrunnelser og perspektiver
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Tine Seligmann: At komme til stede – lydoplevelsen i centrum!
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Venke Aure: Formidling av bilder til barn – som kunstdidaktisk diskurs
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Wojciech Laskowski: Billeder i matematik – matematik i billeder. 16 elever på Bådsmandsgade Skole: Et postkort-korrespondenceprojekt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Astrid Guldhammer: Tværæstetisk samarbejde – to eksempler fra Børnekulturhuset i Århus
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

CD-ROM Myren Gertrud og andre lege og fortællinger
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Ena Juhl: »Ja, jeg har jo nogle kongstanker, jeg ved ikke, om du vil høre om dem?« – interview med chefkonsulent i Børnekulturens Netværk, Jan Helmer-Petersen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Finn Wiedemann: Vi Unge: Mellem sjov og alvor – fra kritisk oplysning og livsstilsformidling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Jan Thomsen: »Jeg vidste ikke, der kunne være så meget i en papkasse« – et performativt konference-eksperiment
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 51 – (2006): Kunstformidling for og med børn og unge

Lars Henningsen og Klaus Thestrup: 16 lege – perspektiver på en beretning om leg og fortælling
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Michael Jensen: Læsning som design
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Monika Riihelä og Liisa Karlsson: Barn skapar kultur i samverkan
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Povl Bjerregaard: Parodier i legekulturen – et essay
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Rikke Giselsson: Second Life
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Susanne Stein, Eddy Thomsen og Thomas Kruuse: LARP – Live Action Role Play – tre faglige synsvinkler på rollespil og pædagogik blander blod
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 52 – (2007): Udkigsposter i børne- og ungdomskulturen

Efter 25 års medieleg – Temaredaktionens forord
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Hanne Miriam Larsen: Opdagelsens Øjeblikke – Medieleg som social sansning
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Kirsten Bak Andersen: M som i … – Medieleg, mime, motiv, muligheder, metode og mening
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Kjetil Sandvik: Medieleg af 1. og 2. grad – Mediernes rolle og betydning i børns leg, (peer reviewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Klaus Thestrup (red.): Mediepædagogik i Mejsen – Medielege med kamera og computer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Klaus Thestrup (red.): Synsvinkler – Fra et interview med pædagog Henning Hansen
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen og Grete Aagard: Slutbilleder – Efter besøget i Uunt Chiwias
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen, Grete Aagaard og Chiunts: DIGA! Dvd med »Iscenesætter«, »To lege. Kamerajagt og Vi finder billeder«, »Boa og andre dyr« og »Vejbump«
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Henningsen: Slangen i vandet – Billeder blandt shuares og deres gæster
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Lars Kiel Bertelsen: Forsinkelse i glas – Refleksive medieprocesser og medialiseret refleksion
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Margareta Rönnberg: Medieleg – Del 1: Et forsøg på begrebsudredning, (peer reviewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Margareta Rönnberg: Medieleg – Del 2: Re-ludering, (peer rewiewed artikel)
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Stine Liv Johansen: Prinsessepiger og popkultur – Medieleg som transmedial intertekstualitet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 53 – (2010): Billedbevægelser. Medieleg i en daginstitution

Beth Juncker, Danmarks Biblioteksskole: Børnekultur i en kulturlivssammenhæng
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

English Summary
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Flemming Mouritsen, Syddansk Universitet: Børnekulturforskning i et historisk og uddannelsesmæssigt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Henriette Vognsgaard, University College Lillebælt : Debat og overvejelser om BiD
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Herdis Toft, Syddansk Universitet: At forske i børne- og ungdomskultur – udfordringer og problemer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Invitation til BiD-seminar 2010
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Jan Helmer, tidl. Kulturministeriet: BiD – i et bruger- og rekvirentperspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Jan Kampmann, Roskilde Universitet: Børnekultur i et institutionsperspektiv – spændingsfeltet mellem leg og læring
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Kim Jerg, University College Syddanmark: BiD – et netværk for børnekulturforskning i Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Stine Liv Johansen, Center for Playware: Børns kultur i forandring – Medierne og det kommercielle i et legekulturelt perspektiv
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 54 – (2010): BiD-konferencen 2008

Anders Glahn, FU-leder i Område 11 Gellerup/Toveshøj: Gellerup sommeren 2006
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Bilal Abdalla: Digte
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Gina Ewea, studerende og freelanceskribent: Et samlet Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for PET: Respekt, rummelighed og krav
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Jane Korczak, næstformand i 3F: Statsborger og/eller medborger
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole: Det individuelle og det fælles menneskelige
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Kjeld Holm, biskop i Århus Stift: Håbets vej
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lars Bro, tidligere leder af nærpolitiet i Gellerup: Integration i Gellerup – Samtale med Bilal Abdallah
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lars Olsen, forfatter: Når samfundet polariseres
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Lise Egholm, skoleleder på Rådmandsgade Skole: Alle børn skal have lige muligheder
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Negin Bazrafkan, gymnasieelev: Set gennem mine øjne
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Nikolaj Wammen, borgmester i Århus Kommune: Medmenneskelighed frem for alt
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Olav de Linde og Jørgen Skov, Bazar Vest: Bazaren i Gellerup
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Rabih Azad-Admad, byrådsmedlem i Århus Kommune: Integration er at se nuancer
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Steen Hildebrandt, professor på Aarhus Universitet: Sjælebilledet
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Danmark
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Libanon
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Søren Marcussen (tekst)og Connie Utsen (foto/grafik): Rids af en dansk historie
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 55 – (2011): Søren Marcussen: Bye Bye Beirut

Prolog p. 5-6
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Rikke G. Gjærum, Merete Saus og Astrid Strandbu : Kreativitet og medbestemmelse – samhandling mellom unge og barnevernet p. 7-16
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Rikke Gu_rgens Gjærum og Gro Hilde Ramsdal : Ufrivilligutenforskapogteatralemuligheterforinkludering – om nyskapende forebyggende tiltak for drop-out ungdom p. 17-33
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Else Ma_lfrid Boine : Minoritetskultur i barneverninstitusjon p. 33-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Merete Saus: Miljøarbeidernes betydning for arbeid med ungdommer i barnevernet p. 53-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Jon Arnesen og Rikke Gu_rgens Gjærum: Indre driv og flyt – om betydningen av den estetiske dimensjonen på institusjoner for utsatte barn og unge p. 73- 94o
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Anne Karin Arvola: Kreative verksted om forelskelse – en kunst- og uttrykkspedagogisk tilnærming til bevisstgjøring av unge jenter om forelskelse p. 95-132
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Randi Saasen: Barns oppfatning av omsorg p. 133-150
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Vivi-Ann Pettersen: Hvordan kan du vite hva jeg har behov for? p. 151-168
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Herdis Irene Tobiassen og Rikke Rindahl Bendiksen: Barnevernbarn som ikke ønsker å leve p. 169-182 t
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Robert Myrvang og Sissel Neverland: Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet – hvorfor skjer det så sjeldent? p. 183-204 s
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Epilog p. 206
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 56 – (2012): Barns inntrykk, uttrykk og avtrykk – om kreativitet og medbestemmelse

Forord p. 5-6
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Martin Blok Johansen og Ole Morsing: Kampen mod det æstetiske udtryks dominans p. 7-24
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Niels Lehmann: En mangfoldighed af andethedserfaringer – om æstetik på flere måder p. 25-36 o
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Johannes Adamsen: Ambivalenser: Børn og æstetik p. 37-52
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Mie Buhl og Stine Ejsing-Duun: En tegning af æstetik 2013 p. 53-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Bo Kampmann Walther: Gameplayets anatomi p. 73-91
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Helle Skovbjerg Karoff: Pjat og den euforiske stemning p. 91-104
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Helene Høyrup: Litteratur og literacy mellem trykkekultur og digital forståelse – om mødet mellem nye og gamle børnekulturelle medier p. 105-126e
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Jens-Ole Jensen: Dansens sanselig-æstetiske dannelsespotentiale p. 127-143
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 57 – (2013): Æstetik

Herdis Toft: Forord p. 5-7
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Indledning p. 7-12
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Projekt Den levende fortællings rum p. 13-26
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Fra space til place – og videre til playce p. 27-36
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Genius loci: Stedets stemning p. 37-64
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Affordance – hvordan virker det? p. 65-70
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Legekrop p. 71-74
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Legerum p. 75-90
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Levende legende fortællinger p. 91-122
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Lege- og fortællekultur i institutionelle rammer p. 123-131
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle rammer

Herdis Toft: Appendix: Et rum i fem perspektiver p. 133-136
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 58 – (2014): Herdis Toft: Lege-rum og fortælle-tid – kulturformidling i institutionelle ramme

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: Forord p. 11-12
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: Indledning p. 13-32
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: At få brækket knoglerne – det mentale er et stof (Samtale med Flemming Mouritsen) p. 33-38
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: Saussure og semiotik og Fa’en og hans pumpestok (Samtale med Flemming Mouritsen) p. 39-42
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: I kraft af Morten kommer jeg til at læse en Helvedes masse børnelitteratur (Samtale med Flemming Mouritsen) p. 43-44
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Flemming Mouritsen: Børnelitteraturens sociale funktion (Bog, 1974) p. 45-68
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen: Vi havde simpelthen braget nogle fuldstændig møre døre ned (Samtale med Flemming Mouritsen) p. 69-72
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 59 – (2017): Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012

Forord – Analyser af dansk børnelitteratur (For, 1976) 73

Ungdom litteratur og samfund (Bog, 1976) 77

Når koloniherrerne kommer (Sam) 107

Børn, remser og protest (Bog, 1976) 113

Forord Aarhus Pædagoger (For, ca. 1977) 147

Action Jordbær (Art, upubl., ca. 1977) 149

Da Vorherre døde, så fik vi kameraet til at holde øje med os (Sam) 155

Impulser til handlingsprogrammer (Art, 1977) 157

Det fantastiske ved det her stof er, at folk kommer i tanker om deres egen…(Sam) 161

Modstand er mulig! (Art, 1978) 163

Om børnelitteraturens historisk sociale funktion (Rap, 1978) 177

Det er en historie, der sikkert går tilbage til Reventlow og de der kanaljer (Sam) 193

Børnebøger i danskundervisningen (Art, 1978) 195

Det er en libertær opbruds- og oprørsperiode (Sam) 205

Børn og fantasi – protest og konsum (Anm 1978) 207

Der ligger et stof, som slår tilbage… (Sam) 211

Tekstsocialisation – Børns tekstforhold (Rap, 1979) 215

En katastrofe, at de ikke har Egon Mathiesens bøger i en ordentlig udgave (Sam) 225

De er her endnu (Anm, 1979) 227

Skal vi slås? (Bog, 1982) 235

Det tager en landsby, sagde man, at opfostre et barn (Sam) 253

Fra folkeeventyr til borgerlig børnelæsning (Art, 1982) 255

Tingene er ikke bare sagt, de er altid sagt på en måde (Sam) 271

Børn bruger sprog (m. Niels Mors, Rap, 1982) 275

I det øjeblik du har en bog som mellemregning (Sam) 295

Børnebogsforfattere (Bog, 1982) 297

Hvis man nu gik lige så seriøst til værks med dem, som man gør med…(Sam) 325

Børn laver digte (Anm, 1982) 327

Børnelitteratur bogklub og tidevand (Art, 1983) 333

Når børn bruger mund, og sproget får krop (Int, 1983) 337

Bim Bam Busse, nu skal vi have kaffe (Art, 1983) 341

Det drejer sig om at vende det (Sam) 347

Forord BIXEN 5 (m. Niels Mors, For, 1983) 349

Vi har egentlig altid haft et samarbejde (Sam) 353

Skrøner i skrift og kæft (Anm, 1983) 355

Det var sgu da underligt (Anm, 1983) 361

Kristian (Div, 1987) 369

Den er der, mens den sker… (Sam) 371

Fortælleren som eneboer (Art, 1983) 373

At være nysgerrig sammen med børnene (Sam) 381

Kan man klippe i vand? (Anm, 1984) 383

Det er Ebba og Bente og Birgit og Nancy Bratt (Sam) 389

Matriarkatet, der havde sin tid (Art, 1984) 395

Dansk på seminariet (Art, 1984) 401

Man har ikke forstået det, bare fordi man har fået sat det på begreb (Sam) 405

Børns sproglige kulturproduktion (Rap, 1984) 407

Energier under låg (Art, upubl., ca. 1984) 421

Sladder – fortællingens grobund (Art, 1984) 435

Ud af legen springer alle mulige kulturelle fænomener (Sam) 441

Tarzan back in town (Anm, 1985) 443

Et papmachémassiv på 8 km’s højde (Sam) 447

Bare barnepjat (Art, 1985) 449

Skoleskrift (Art, 1985) 457

Hvis ungerne leverer noget, så skal man også selv kunne levere noget (Sam) 465

Børns mundtlige og skriftlige udtryk (Art, 1985) 467

Bill Gates hedder altså ikke Bill Gates for ingenting (Sam) 479

Sådan set ligner det hverdagslivet helt fint (Anm, 1985) 481

Forskellen ligger der, hvor kunstneren bliver en herosfigur (Sam) 489

Djævle-besættelse (Anm, 1985) 491

Den syge moster og onkel fra Amerika (Anm, 1985) 497

Fadervor du som bor i Klampenborg (Div, 1985) 501

Bogførte børneremser (Anm, 1985) 515

Indianernes myter (Anm, 1985) 519

Silas rider igen (Anm, 1985) 521

Jeg kom med i Informations anmeldergruppe (Sam) 527

Panisk livsvægring (Anm, 1986) 529

En pakke blandet Reuter (Anm, 1986) 531

Kan man leve af fortællinger? (Anm, 1986) 533

Et æble om dagen holder lægen fra huset – hvis man kan ramme ham (Anm, 1986) 535

Eventyr og læsbarhed (Anm, 1986) 539

Flirt med elvertøser og andet troldtøj (Anm, 1986) 543

Kulturen i vildmarken (Anm, 1986) 545

Verdens ondeste mand (Anm, 1986) 547

Omgængelse med uhyrer (Anm, 1986) 551

Købmand i kvindehænder (Anm, 1986) 553

Heksebryg eller læskedrik (Anm, 1986) 555

Krigen mod slangerne (Anm, 1986) 557

PLYS 2 (Art, 1986) 559

Fortællingens rumlighed (Anm, 1987) 561

Det er træls at skære hakkelse, men hårdere at lave LEGOratur (Anm, 1987) 563

Dødsproblemet (1987) 569

Mouritsens Anekdoter Bind 1 

Portræt af et liv (1983) 72

Vuggevise (u.å.) 112

Ytringsfrihed (1984) 146

Lille-Per i dansktimen (u.å.) 214

For barnets skyld (u.å.) 234

Jakob og rævene (1983) 254

Logikken der løb af med løsningen (1983) 274

Det bevirkelige liv – og mediekonsumet (1982) 296

Lille-Per i biologitimen (u.å.) 326

Silence, please! (1983) 332

Hard facts (1983) 348

Skærmen der sprækkede (1983) 382

Sære størrelser (1996) 442

Den tid, den kærlighed (1985) 496

Hvem er de tossede? (1984) 500

Hovedets indsigt – kroppens virkelighed (u.å.) 518

Det er bare surt sådan noget (1983) 528

Grædefred 2 (u.å.) 550

Mouritsens Metode Bind 2

Gys gru og grin (Anm, 1987) 11

Hvor dét, det kommer an på i livet, er fest og leg (Sam) 15

Fortællerrollen i børns fortællinger og rollelege (Art, 1987) 19

Det handler om at få udrenset den natur, vi er (Sam) 33

Pådømte sager  (Art, 1988) 35

Betragtninger om leg – løse og faste (Art, 1988) 43

Men ingen ville vide, hvad fa’en de skulle stille op med de unger, indtil de… (Sam) 49

Børnekultur – børns kultur (Int, 1988) 51

Hvis bare tingene var gennemsigtige… (Int, 1988) 55

Børnekulturen er truet – men den er robust og skal nok klare sig (Int, 1988) 61

Børnekultur (Art, 1988) 65

Børns kultur (Art, 1989) 69

Forskning og uddannelse inden for børne- og ungdomskulturområdet (Art, 1990) 71

Biler, børnelokkere, vandhuller, whatever (Sam) 79

Forord BUKS nr. 15 (For, 1990) 81

Barndommens å. Åen i centret… (Int, 1990) 85

Play is not a mood, it’s a mode (Sam) 89

Projekt afvikling (Bog, 1990) 91

Kulturområdet er en lille blindtarm (Sam) 101

Børns legekultur (Rap, 1990) 103

Børnekulturen er populær (Int, 1990) 109

Forskning og uddannelse en mangelvare (Int, 1990) 111

Bang! Du er død (Int, 1991) 113

Forskning i børns kultur stopper (Int, 1991) 117

Du øver dig, mens du gør (Sam) 121

Gamle idrætslege i Danmark (Anm, 1992) 123

Børnekulturforskning flytter til Odense (Int, 1992) 127

Der er meget skrøneri i det (Sam) 129

Drengeleg og actionmen (Art, 1992) 131

Hvornår blev fantasien opfundet? (Sam) 137

Pigeleg – drengeleg (Art, 1993) 139

Det har med vores synæstetiske perception at gøre (Sam) 147

Knivkulturens tid. Børns billedkultur (Bog, 1993) 149

Den vigtige rolle er Lillen, som godt kan være en hund (Sam) 159

Draculas død (Art, 1993) 161

Hvad fanden er division nu for noget (Sam) 171

I dag er min mor død (Rap, 1993) 173

Her bliver installeret nogle moderne myter (Sam) 189

Dansk børnelitteratur – i 1700- og 1800-tallet (Art, 1994) 191

Når leg ender i drab (Int, 1994) 199

Dem der sad i vægrækken (Sam) 203

Den nordiske barndommens kulturhistorie (Rap, 1995) 205

1800-tallets eventyrboom (Art, 1995) 213

Virkeligheden er det, som bevirkes (Sam) 217

Børnekultur – legekultur (Bog, 1996) 219

Cigaretter (Bog 1996) 239

Tordenvejr og skraldemænd (Bog 1996) 243

Børnekultur – omsætning og udøvelse (Int, 1996) 247

Det handler om at socialisere den kogende undergrund (Sam) 247

Dansk børnelitteratur (Bog, 1996) 253

Alt det, der kører nu, er ren generalisme (Sam) 277

Børnekulturområdet ved OU (Rap, 1997) 279

Legetøjet er tvetydigt ligesom bogproduktionen (Sam) 283

Har børn behov for alt det legetøj? (Art, 1998) 285

De kan jo ikke forstå, at vi bare leger! (Art, 1999) 295

Man blir glad i kæften af de her ting (Sam) 299

Forord til Erik Kaas Nielsen (For, 2000) 301

Alle børnene… (Art, upubl., ca 2000) 305

Barndommen har altid vakt bekymring (Int, 2000) 309

Analyser skal ikke bekræfte teorier, men åbne for nyt (Sam) 309

Forord til den danske udgave af Hugh Cunningham (For, 2000) 315

En arena, hvor vi kunne deltage (Sam) 319

Børns grafiske udtryksformer (Bog, 2000) 323

Fantasi som moderne fænomen er en produktiv kraft (Sam) 337

Stefan Mählqvist (Bog, 2000) 339

Man får en tændstik i svælget (Sam) 355

Gode gags af den venlige slags (Anm, upubl., ca 1972) 357

Ole Lund Kirkegaard (Bog, 2000) 359

Jeg går og slæber et fiskenet (Sam) 371

Cecil Bødker (Bog, 2001) 375

Men det er dét, vores hjerne kan (Sam) 389

Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer (Bog, 2001) 391

Bogen fører stadig an (Int, 2003) 405

Det er en kunst, der er der i situationen (Sam) 409

Fabu-la-hva for noget? – Fabulatorium (Art 2005) 411

Indledning BUKS 50 (m. Herdis Toft, Intro, 2005) 425

Ved I, hvorfor inderne fandt på nullet? (Sam) 431

Øksens erindring (Bog, 2007) 435

Hvis man vil se praktisk marxisme… (Sam) 443

Børnekulturforskning i et historisk og uddannelsesmæssigt perspektiv (Art, 2010) 445

Så laver hun teselskab på maven af mig (Sam) 455

Brug børnenes nysgerrighed (Int, 2011) 457

Det er i kraft af, at ungerne er med (Sam) 463

Pludselig er man en del af en strøm (Int, 2012) 465

Greimas er en grimasse (Sam) 483

Karin Esmann Knudsen: Følelsens politik eller Storkefuglen 495

Herdis Toft: Legens kulturgeograf og råstofsamler 517

Publikationer 541

Billedliste 551

Stikordsregister 553

Navneregister 571

Mouritsens Anekdoter Bind 2 

Charlie (1985) 18

Æbleskud ved højlys dag (1983) 34

Reglen – en myte (1983) 64

Reglen II – Eller formløshedens tyranni (1983) 68

Gennemskueligt? (1985) 84

Sin moders dreng (1984) 102

Lille-Per på sygebesøg (1983) 130

Grædefred (1983) 138

Hårvask (1984) 172

Da jeg var barn (u.å.) 204

Lugter pædagogik (u.å.) 242

Børnekulturpolitik – Når kulturpolitik bliver noget børn selv udøver (1996) 278

Hyp alle mine heste (1983) 284

Bristede illusioner (1983) 294

Illusionens bi-liv (1983) 300

Engle og skrubtudser (u.å.) 338

Fælden (1996) 390

Lille-Per hos mormor (u.å.) 423

Spor (1983) 442