Open Call: Unge stemmer og nye perspektiver i legeforskning

BUKS Tidsskrift for Børne- og UngdomsKultur, vol. 68/2023

I de senere år er der sket en opblomstring af pædagogiske, didaktiske og uddannelsesmæssige perspektiver på leg og legende tilgange, dets potentialer og kvaliteter samt muligheder og begrænsninger. Vi ser i tiden større nationale udviklings- og forskningsprojekter om blandt andet leg, kunst og æstetik i dagtilbud (LegeKunst), legende tilgange på pædagog- og læreruddannelsen (Playful Learning) samt legs koblinger til inklusion og deltagelse (Må jeg være med?). Opblomstringen af leg og legende tilgange aktualiseres både nationalt og internationalt i videnskabelige, pædagogiske og samfundsmæssige debatter, der anskueliggør potentialer, virkninger, betydninger og udfordringer mellem leg og legende tilgange i forskning, udvikling og praksis knyttet til vidt forskellige uddannelsessystemer og institutionelle praksisser.

Som fænomen er leg, dets væsen, kultur og historie, bredt undersøgt, men med den fornyede aktualisering synes der at være behov for at formidle og engagere nye perspektiver. I dette nummer af BUKS søger vi derfor bidrag fra unge forskere i de nordiske lande, der afsøger, udforsker og eksperimenterer med nye vinkler, temaer, perspektiver og forståelser i legeforskning gennem empiriske undersøgelser i dagtilbud og skole samt pædagog- og læreruddannelse.

Bidragene kan vedrøre, men begrænses ikke til:

  • Hvordan opleves, italesættes og forstås leg og legende tilgange i dag?
  • Hvordan ser det ud, hvordan lyder det og hvordan føles det at lege og være legende i dag?
  • Hvilke nye perspektiver på leg og legende tilgange optræder i dagtilbud, skole og uddannelse til pædagog og lærer?
  • Hvilke roller og betydninger får nye og gamle teknologier og materialiteter i nutidens lege og legende tilgange?
  • Hvordan udvikles nye legepraksisser, legeeksperimenter, legeoplevelser, legefællesskaber og legeudtryk?
  • Hvordan kan kunstneriske, kreative og æstetiske perspektiver og tilgange inspirere legende udtryk?

Nummeret søger at udgive en mangfoldighed af videnskabelige og empiriske undersøgelser i forskellige uddannelseskontekster og institutionelle praksisser. Derudover ser vi gerne eksperimenterende formater – i en legende ånd – for bidragene, hvor vi derfor også håber på at vise nye og anderledes sider af videnskabelige produktioner og bidrag. Nummeret publicerer både fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte artikler og må gerne indeholde billeder, tegninger, beskrivelser og video. Forneden ser I den forventede tidsplan:

Tidsplan
01.10.2022: Indsendelse af abstracts
01.11.2022: Tilbagemelding på abstracts
01.04.2023: Indsendelse af artikel
15.04-01.06.2023: Fagfællebedømmelse
01.06-01.09.2023: Redigering af artikel
01.09.2023: Sidste deadline for forfatternes indlevering af færdige manuskripter
01.10.2023: Deadline for færdige tekster til opsætning
01.11.2023: Udgivelse

Abstrakt er på max. 500 ord. Hertil sendes en forfatterbiografi på max. 100 ord. Du bedes anføre, om du ønsker fagfællebedømmelse eller ej, og om du forventer at bruge billeder mv. Artiklerne kan være på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Ved indsendelse af abstract – eller ved spørgsmål og kommentarer – kontaktes temaredaktørerne direkte på deres mails: kimh@edu.au.dk (Kim Holflod) og ldp@edu.au.dk (Lars Dahl Pedersen).

Bedste hilsner

Kim Holflod & Lars Dahl Pedersen