Open Call: Designing for Play in New Nordic Childhood

… til BUKS Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, vol. 66/2022

Legen er for alvor kommet på dagsordenen igen. For tiden pågår der på mange forskellige måder indsatser, der er med til at nuancere, hvordan vi forstår leg. Børns leg i barndommen er dybt forankret i nordisk børnekulturforskning, hvor den deltagerdrevne leg spiller en central rolle. Samtidig er behovet for, at professionelle voksne, det være sig praktikere og designere, udforsker mulighederne for langt mere varierede tilgange til at facilitere, designe og vide noget om leg. På BIN-Norden konferencen i marts 2021 var temaet: Designing for Play in New Nordic Childhood. I det forum blev diskussioner af, hvordan man kan insistere på legens kvaliteter for alle deltagere, sat i gang.

I dette nummer af BUKS – Tidsskrift for børne- og ungdomskultur inviterer vi forskere, designere og praktikere til at fortsætte den diskussion, konferencen har sat i gang og som mange andre projekter, lokal, regionalt og globalt også er optagede af. Tidsskriftet er et aktivt og dynamisk mødested for aktuelle diskussioner om leg, børne- og ungdomskultur. I dette særlige nummer har vi fokus rettet mod beskrivelser og analyser samt vovede og vidtrækkende perspektiver på, hvordan legen fortsat kan være med til at sætte en vigtig og berigende dagsorden for såvel samfund, uddannelse og arbejde. Der er som aldrig før brug for rige og nuancerede forståelser af leg og vi inviterer derfor bidragsydere fra både det børne- og ungdomskulturelle felt samt designfeltet til at bidrage.

Du kan vælge om dit bidrag skal fagfællebedømmes eller ej. Tilhørende billeder, links, skitser, tegninger osv. kan inkluderes i din tekst, som skal være maks. 5000 ord plus referencer og en biografi på 200 ord. Teksten skal være skrevet på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Vigtige deadlines

  • Senest den 6. april sendes abstrakt på max. 600 ord til Helle Hovgaard Jørgensen, hhjo1@ucl.dk. Anfør venligst om du ønsker fagfællebedømmelse og om du forventer at bruge billeder mv.
  • Du får besked om accept den 9. april.
  • Senest den 25. oktober 2021 sendes den færdige tekst til https://tidsskrift.dk/buks. Her finder du også tjekliste til forberedelse af manuskript.
  • Fagfællebedømmelse finder sted i perioden 14. december 2021 – 17. januar 2022
  • Din redigeringsproces finder sted i perioden 18. januar 2022 – 13. marts 2022
  • Redaktionelt arbejde i perioden 14. marts 2022 – 8. april 2022
  • Forventet udgivelse 14. juni 2022