mouritsens metode 1 & 2

“mouritsens metode” er titlen på et samleværk, der giver et kronologisk arrangeret overblik over Flemming Mouritsens fyrreårige virke som forsker, fortæller og formidler inden for det -børnekulturelle felt – med vægten lagt på især børnelitteratur og legekultur. Flemming Mouritsen var en -markant figur i feltet i de vigtige år, hvor det blev -etableret på dansk og nordisk grund, og han prægede -udviklingen af det gennem alle årene med sin både skriftlige og mundtlige produktion. Hans -forfatterskab kan derfor også læses som et kulturhistorisk dokument, der illustrerer, -hvordan fænomenet børnekultur efterhånden bliver -anerkendt som selvstændigt forskningsområde.

“mouritsens metode” er en metode, der gennem lydhør mundtlighed og slagfærdig skabelse af en tekstens tone kan anskueliggøre selv vanskelige teoretiske, begrebslige, analytiske og stoflige problemstillinger. Flemming Mouritsen anser derfor også håndværksmæssig øvelse i know-how og craft som essentielle kvaliteter i udøvelsen af børnekultur, hvad enten det drejer sig om kultur for, med eller af børn – eller hans egne fortællinger om børn.

Man må vide indefra, hvad man taler om, man må selv gøre sig erfaringer med de udtryksformer, man taler om – dette kendetegner hans mangeårige æstetiske praksis som forsker, underviser, skribent og samtalepartner. Sin egen know-how, craft og håndværksmæssige kunnen i det sproglige felt, opøvede han gennem alle årene, og han markerede sig som fortæller af de eksemplariske anekdoter, hvormed han kunne sætte tingene på spidsen og præcisere sine indsigter.

“mouritsens metode” er redigeret af Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen, der over en periode på 4 år interviewede Flemming Mouritsen omkring hans liv, forskning og værker. Disse interviews binder Flemming Mouritsens tekster sammen til en helhed, som tegner et spændende billede af 40 år i børne-kulturens frontlinje.

“mouritsens metode” er et værk på 2 bind med i alt 1.152 sider

Kan bestilles hos Syddansk Universitets Forlag
tel. +45 6550 1740
mail. press@forlag.sdu.dk
Pris: d.kr. 475,- + forsendelse

Udgivet af BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, www.buks.dk