INVITATION TIL SYMPOSIUM

Børne- og ungekultur ifølge Mouritsens Metode

Fredag d. 3. februar 2017 afholder vi på SDU et symposium, som vi tror, du gerne vil deltage i. Et symposium som er et samtaleforum for alle, der er interesserede i at udveksle tanker om og erfaringer med det børne- og ungekulturelle felt i et historisk, aktuelt og fremtidigt perspektiv. Vi opfordrer såvel teoretikere som praktikere til at bidrage med oplæg til dialog og debat.

Den aktuelle anledning er udgivelsen af Mouritsens Metode – en børnekulturforskers arbejde 1972-2012 ved Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen. Dette 2-binds samleværk på 1152 sider rummer et kronologisk arrangeret overblik over Flemming Mouritsens fyrreårige virke som forsker, fortæller og formidler inden for det børne- og ungekulturelle felt med dets medie- og legekulturelle forståelsesrammer. Vi vil gerne sætte spotlight på brugbarheden af hans arbejde set i lyset af de politiske, pædagogiske, kunstneriske og mediemæssige udfordringer, feltet står over for.

Dette er en åben invitation, hvor alle kan deltage nysgerrigt og ivrigt, men vi har forud stilet invitationen til:

  • Flemming Mouritsens familie. Vi har forhåndstilsagn om deltagelse fra hans hustru, Faith Gabrielle Guss, fra Oslo, samt børnene – i al fald sønnen Morten Mouritsen

  • en række markante forskere, der har arbejdet sammen med Flemming Mouritsen gennem en lang årrække. Vi har forhåndstilsagn om deltagelse fra bl.a. Beth Juncker, Anne Scott Sørensen, Ning de Coninck-Smith, Helle Skovbjerg, Stine Liv Johansen, Nina Christensen, Jan Helmer-Petersen, Rikke Toft Nørgård og Jørgen Gleerup samt naturligvis fra arrangørerne, Karin Esmann Knudsen og Herdis Toft

  • alle mastere i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser, der har studeret eller lige nu studerer på MBU-Uddannelsen med forhåndstilsagn fra ph.d.studerende Helle Hovgaard Jørgensen

  • deltagere i forskningsprogrammer Leg & Litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

  • forskere og studerende ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

  • Redaktionen af Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur

  • Symposiet finder sted fredag d. 3. februar i lokale Comenius på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet i tidsrummet kl. 13-18. Instituttet er vært ved en receptionsanretning om eftermiddagen, og du bedes tilmelde dig på forhånd på http://webpay.sdu.dk/system/mbu17 Deltagelse er gratis, men du kan samtidig tilmelde dig til munter buffet-spisning om aftenen mod betaling af et beløb stort 115,- hvis du ønsker at forlænge samværet til det ’fælles drikkelag’, som begrebet ’symposium’ betegnede blandt antikkens dialogiske og muntre grækere.