Digitalisering af BUKS

Til alle tidligere bidragydere til BUKS – Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur!

Siden generalforsamlingen i marts 2012 har redaktionen arbejdet på at udgive tidsskriftet digitalt og gøre det tilgængeligt på Open Journal System som Det Kongelige Bibliotek administrerer. Foreløbig er 3 numre udkommet udelukkende digitalt – nr. 61 (april 2016) og nr. 62 (august 2018) og senest nr. 63 (september 2019). Den digitale udgave kan ses her: https://tidsskrift.dk/index.php/buks/

Redaktionen ønsker at fremtidssikre adgangen til samtlige artikler. Vi går ud fra, at du deler denne interesse. Hvis du ikke ønsker dit/dine bidrag gjort tilgængelig digitalt, beder vi dig om aktivt om at frabede dig digitalisering. Send besked til redaktionen på info@buks.dk senest fredag d. 15. oktober 2019.

Vi håber, at du tillader, at din/dine artikler i Tidsskriftet for Børne- og ungdomskultur publiceres digitalt, sådan som den/de fremstår, herunder med eventuelle illustrationer. Online-publikation ændrer ikke på copyright regler, der stadig vil tilhøre tidsskriftet og forfatterne.

Da digitaliseringen af de tidligere udgivne 60 BUKS-udgivelser er en meget omfattende opgave, håber vi, at du også vil hjælpe os på vej. Det kan du gøre ved at forsyne din/dine artikler med 3-5 nøgleord og et resume på op til 1.500 tegn inklusive mellemrum.

På redaktionens vegne

Herdis Toft